Rehabilitatsioon

Ida-Tallinna Keskhaigla taastusravikliinik pakub puudega inimestele rehabilitatsiooniteenust. Rehabilitatsiooniteenus on sotsiaalteenus, mille eesmärk on parandada puudega inimese iseseisvat toimetulekut, suurendada ühiskonda kaasatust ja soodustada töötamist või tööle asumist.

rehabilitatsioonMeie kliinik pakub ambulatoorset rehabilitatsiooniteenust Sotsiaalkindlustusameti suunamiskirja alusel. Teenuse sihtgrupp on määratud sotsiaalministri seadusega Puuetega inimeste sotsiaaltoetuse seadus (§ 2 ja 21 lg 2 tähenduses 18-aastased ja vanemad isikud). Alates 2015. aastast oleme spetsialiseerunud amputeeritutele.

Rehabilitatsioonimeeskonda kuuluvad:

  • taastusarstid,
  • õed,
  • sotsiaaltöötaja,
  • psühholoogid,
  • tegevusterapeudid,
  • eripedagoog,
  • logopeedid
  • ja füsioterapeudid.

Rehabilitatsiooniteenuste raames ei osutata raviteenuseid.

Asukoht ja kontakt

Rehabilitatsiooniga tegeleme Ida-Tallinna Keskhaigla Magdaleena üksuses.

Info telefonil: 666 1900 või 606 7828