Vaegnägijatele
Registratuur ja info:

Tasuline vastuvõtt

Patsientide nõudlus eriarstiabile on kasvanud. Vaatamata haigekassa ja Ida-Tallinna Keskhaigla soovile tagada olemasoleva rahaga arstiabi parim kättesaadavus on ravijärjekorrad pikenenud. Arstiabi parema kättesaadavuse nimel oleme laiendanud tasuliste teenuste vastuvõttu, sh ka eriarstile.

Ida-Tallinna Keskhaigla osutab tasulist tervishoiuteenust järgmistel juhtudel

 • patsient taotleb saatekirjata eriarsti vastuvőttu erialadel, kus kehtib saatekirja nőue;
 • patsient taotleb tervishoiuteenust, mis ei ole Eesti Haigekassa poolt rahastatav;
 • patsient soovib pöörduda saatekirjata uuringule või protseduurile (va röntgenuuring);
 • patsient soovib ravijärjekordadest kiiremat teenindamist;
 • patsiendil puudub kehtiv ravikindlustus;
 • patsient soovib tervishoiuteenuse osutamisel paremaid majutustingimusi (pere-, privaatpalatid)

Tasulisele vastuvõtule registreerimine

 • Ida-Tallinna Keskhaigla digiregistratuuris iPatsient.
 • kohapeal registratuuris
 • telefoni teel E–R 7.15–18.00 numbril 666 1900.

 Tasulise vastuvõtu eest tasumine

 • Tasulise vastuvõtu aja eest tuleb üldjuhul tasuda 24 tunni jooksul alates broneeringu tegemisest ja arve vormistamisest.
 • Kui patsient pole vastuvõtu alguseks teenuse eest tasunud nimetatud ajaks, tühistub vastuvõtuaja broneering automaatselt.
 • Kui vastuvõtuni on vähem kui 24 tundi, tuleb patsiendil vastuvõtu eest tasuda registratuuris enne vastuvõttu või iPatsiendi portaalis.

Patsient saab broneeritud aega muuta sõltumata põhjusest. Broneeringu muutmine tuleb vormistada hiljemalt tervishoiuteenuse osutamise päevale eelneva tööpäeva kella 12.00-ks. Juhul, kui patsient ei teata õigeaegselt broneeringu tühistamisest, on haiglal õigus jätta vastuvõtu eest tasutud summa patsiendile tagastamata ja arvestada see leppetrahviks.

Tasuliste uuringute, protseduuride jm teenuste eest tasumine

 • Kui patsient registreerib end tasulisele vastuvõtule ning selle käigus määratakse talle uuringud, protseduurid või statsionaarne ravi, v.a vältimatu abi juhtumitel, peab patsient tasuma kõikide talle osutatud teenuste eest ise.
 • Tasuliste uuringute, protseduuride jm teenuste eest on patsient üldjuhul kohustatud tasuma pärast teenuse saamist vastavalt esitatud arvele kahe päeva jooksul.
 • Arveldamine toimub haiglas sularahas või kaardimaksega, äärmisel vajadusel anname arve kaasa. Pangaülekandega arve tasumisel palume selgitusse märkida arve number ning patsiendi nimi. Haiglas viibimise korral vormistab haigla terviseinfosüsteem arve automaatselt. Patsiendi nimele jääb võlgnevus kuni selle tasumiseni.

NB! Maksetähtaja ületamisel saadame patsiendile meeldetuletuse ning makse mittelaekumisel 30 päeva jooksul pärast maksetähtaja möödumist edastatakse arve menetlemiseks inkassofirmale. Ebamugavuste vältimiseks palume tasuda visiiditasu õigeaegselt.

Tasulise vastuvõtuaja tühistamine

 • Kui patsient ei saa mõjuvatel põhjustel tasulisele vastuvõtule tulla ja teatab tühistamisest ette hiljemalt eelneva tööpäeva kella 12.00-ks, teeb haigla patsiendile tagasimakse või pakub talle uue teenuse aja.
 • Kui vastuvõtt tühistatakse haiglapoolsel põhjusel, pakutakse patsiendile uus teenuse aeg või tehakse talle tagasimakse.
 • Registreeritud vastuvőtule mitteilmumisest palume teatada helistades telefonil 666 1900 või täites kodulehel vastuvõtuaja tühistamise veebivormi.

Tasulise vastuvõtuaja muutmine

 • Patsient saab broneeritud aega ühepoolselt muuta sõltumata põhjusest.
 • Broneeringu muutmine tuleb vormistada hiljemalt tervishoiuteenuse osutamise päevale eelneva tööpäeva kella 12.00-ks.
 • Kui patsient ei muuda õigeaegselt broneeringut, on teenuseosutajal õigus jätta vastuvõtu eest tasutud summa patsiendile tagastamata ja arvestada see leppetrahviks.
 • Tasuliste tervishoiuteenuste eest tasumine toimub vastavalt Ida-Tallinna Keskhaigla tasuliste teenuste hinnakirjale vői Eesti Haigekassa hinnakirjale.