AS IDA-TALLINNA KESKHAIGLA TASULISTE TEENUSTE HINNAKIRI

Hinnakirja kood Tasulise teenuse nimetus Hind EUR

Hoolduse voodipäev

T8301 Iseseisev statsionaarne õendusabi omaosalus 11.03
T2063 Iseseisva statsionaarse õendusabi voodipäev (haigekassa kindlustust mitteomavatele patsientidele) 73.52
T83001 Tasulise hoolduse voodipäev 28.00
T8027 Aktiviseeriv liikumine 4.95
Märkus: Ida-Tallinna Keskhaigla jätab endale õiguse kõiki hindu muuta.