Vaegnägijatele
Registratuur ja info:

Logopeedi konsultatiivne vastuvõtt (kestus 60 min)

Logopeedi töö sisuks on patsiendi kommunikatsioonivõime, s.t suulise ja kirjaliku kõne loome- ja mõistmisoskuse, hääldustäpsuse, hääle ning mitteverbaalse suhtlemise arendamine ja/või parandamine; neelamisfunktsiooni taastamine.

Logopeedi põhilisteks tööülesanneteks on kommunikatsiooni- ja neelamishäirete väljaselgitamine (logopeediline diagnostika); kommunikatsiooni- ja neelamishäirete ennetamine (preventsioon); kommunikatsioonivõime ja/või neelamisfunktsiooni arendamine, taastamine ja kompenseerimine; kommunikatsiooni- ja/või neelamishäirega isiku, tema lähedaste ning vajadusel teiste erialade spetsialistide nõustamine.

Logopeedilise töö eesmärgiks on aidata patsiendil reintegreeruda igapäevaellu ja säilitada või tõsta elukvaliteeti.

Teenus on tasuline, meditsiinilistel näidustustel kompenseerib Eesti Haigekassa.