Vaegnägijatele
Registratuur:

Abiks lahkunu omastele

Meie siiras kaastunne Teile lähedase inimese kaotuse puhul.

Soovime Teile pakkuda teavet surmaga kaasneva asjaajamise kohta.

Lahkunu tervise asjaolude ning surma põhjuse kohta annab Teile teavet tema raviarst.

Surma põhjuse väljaselgitamiseks tehakse lahkunule lahang, kui see on ette nähtud surma põhjuse tuvastamise seadusega. Seaduses sätestamata juhtudel saab lahangu teha lahkunu omakse või seadusliku esindaja kirjaliku avalduse alusel. Sellisel juhul tuleb lahangu eest ise tasuda.

Surmatõendi ja lahkunu isiklikud asjad saate isikut tõendava dokumendi esitamisel (võimalusel kaasa võtta lahkunu isikut tõendav dokument) kätte alates surmale järgnevast tööpäevast kella 14.00 – 16.00:

  • Ravi tn üksuse A-korpuse registratuurist (Ravi tn 18, ruum RA0169);
  • Magdaleena üksuse A-korpuse registratuurist (Pärnu mnt 104, ruum MA0120);
  • õendusabikliinikust (Järve üksus, Energia tn 8, ruum JA0130).

Sealt saate soovi korral kätte ka surma põhjuse teatise, mis sisaldab andmeid surma põhjuse ja selle tinginud asjaolude kohta. 

Lahkunu riietusesemeid säilitame 30 päeva, misjärel need hävitame või võtame korduskasutusse. Dokumente ja väärtasju säilitame 3 kuud lahkunu surmast, seejärel anname need üle Politsei- ja Piirivalveametile.

Surmatõendi alusel saate alustada matuse korraldamisega (pöörduda matusebüroo, kalmistu haldaja poole), taotleda matusetoetust, sõltuvalt pangast võtta lahkunu arvelduskontolt välja raha matusekuludeks ja teha muid toiminguid. Surmatõendi esmakordne väljastamine on tasuta. Juhul kui Teil on vaja korduvat surmatõendit, saate selle tasu eest Tallinnas Perekonnaseisuametist või kohalikust omavalitsusest.

Lahkunut hoitakse Ida-Tallinna Keskhaigla surnukambris (K-korpus, Herne tn 33) tasuta järgmiselt:

  • surmale järgneva tööpäeva kella 15.30-ni, kui lahkunut ei lahata;
  • lahangule järgneva tööpäeva kella 15.30-ni.

Kui hoiuaja lõpp langeb nädalavahetuse- või riigipühaeelsele tööpäevale, siis lõpeb tasuta hoidmine nädalavahetusele või riigipühale järgneval tööpäeval. Kui soovite hoida lahkunut surnukambris kauem, siis saate seda teha kokkuleppel matusebürooga nende hinnakirja alusel.

Lahkunu kätteandmine toimub haigla surnukambrist surmatõendi esitamisel tööpäevadel kella 8.00 – 15.30. Matusebüroole anname lahkunu üle omakse kirjaliku volituse alusel.

Haigla ei paku lahkunu korrastamise teenust. Infot lahkunu korrastamise ja matuse korraldamise kohta saate Teie valitud matusebüroost. Matusetoetuse saamiseks pöörduge palun selle omavalitsuse poole, kuhu lahkunu oli rahvastikuregistri andmetel viimati sisse kirjutatud. Matusetoetust saab taotleda isik, kes matust korraldab. Matusetoetuse suurus on määratud kohaliku omavalitsuse poolt.

Õendusabikliinikus (Energia tn 8) saab lahkunuga hüvasti jätta sealses leinatoas. Leinatuba on kõikidele avatud omaette olemiseks, mõtiskluseks, palveks ja erinevateks talitusteks. Soovi korral saate abi hingehoidjalt tööpäevadel kella 8.00 – 16.00.

Sügava kaastundega

Ida-Tallinna Keskhaigla

 

Ida-Tallinna Keskhaigla Ravi tn üksuse hoonete asukoha plaan

Ida-Tallinna Keskhaigla Ravi tn üksuse hoonete asukoha plaan

Ida-Tallinna Keskhaigla Magdaleena üksuse hoonete asukoha plaan

Ida-Tallinna Keskhaigla Magdaleena üksuse hoonete asukoha plaan

ITK 405

Kinnitatud AS ITK ravikvaliteedi komisjoni 09.09.2020 otsusega (protokoll nr 9-20)