WiFi teenus haiglas

WiFi kasutamineWiFi teenus naistekliinikus
Patsiendil on õigus kasutada haigla WiFi teenust tasuta.

WiFi levialad on haiglas tähistatud vastava märgistusega. 

WiFi teenuse leviala
Ravi 18 üksuse kõigil korrustel sh vastuvõttude ootekoridorides, sünnitustubades, pere- ja tavalistes palatites.

WiFi teenuse tehnilised näitajad

  • Nimetus (SSID): ITK-WiFi
  • Kasutada saab veebipõhiseid e-posti kliente (näiteks www.hotmail.com, www.mail.ee, www.hot.ee , www.gmail.com jt.).
  • SMTP POP3 ja IMAP on keelatud. MS Outlooki ei saa kasutada.
  • Lubatud on: MSN ja Skype
  • WiFi teenus toetab standardeid IEEE 802.11a/b/g
  • Väljaminevad pordid on lubatud 80 ja 443
  • Kõik sissetulevad pordid on suletud


Küsimusi ja ettepanekuid WiFi teenuse kohta saab esitada e-posti aadressil wifi[A]itk.ee