Külastusajad

Ida-Tallinna Keskhaigla üksustes kehtivad ühtsed külastusajad

  • Tööpäevadel 15.00–19.00
  • Puhkepäevadel 12.00–19.00
  • Külastajatel palume üleriided jätta garderoobi.
  • Kui patsient viibib intensiivravi palatis, tuleb külastamine valvepersonaliga eelnevalt kokku leppida.
  • Vaata ka informatsiooni üksuste kohta Kontakt-Üldkontakt lehelt.
  • Osakondade telefoninumbrid leiad lehelt Kontakt-Valvetelefonid.