Ravijärjekorda lisamine


Eesti Haigekassas ravikindlustatud isikute ravijärjekorra pidamise juhend
Alus: juhatuse otsus  25.09.2017.

Ambulatoorse vastuvõtu ravijärjekord 

Ravijärjekorda registreerib end patsient, tema esindaja, perearst või eriarst vm tervishoiutöötaja.
Registreerimiseks on vajalik digitaalne saatekiri, v.a juhtudel, kui arstiabi osutatakse trauma, tuberkuloosi, naha- või suguhaiguse, silmahaiguse (v.a. erijuhud) tõttu ning juhul kui osutatakse günekoloogilist või psühhiaatrilist abi.


Ambulatoorse vastuvõtu ravijärjekorda saab registreerida


Statsionaarse ravi järjekord 

Patsiendi registreerib järjekorda perearst või eriarst, kes patsiendi statsionaarsele ravile suunab.


Plaanilise operatsiooni ravijärjekord

Patsiendi registreerib järjekorda eriarst, kes patsiendi operatsioonile suunab. 
Operatsiooni ooteaja pikkus sõltub patsiendi haiguse raskusastmest. Patsiendid, kelle tervislik seisund ei nõua kiiremat sekkumist ja kellele ei ole järjekorda lisamise hetkel võimalik anda kindlat operatsiooni toimumise aega, lisatakse ootenimekirja. 
Haigla töötaja võtab patsiendiga ühendust kuu aega enne planeeritavat operatsiooni, täpsustades operatsiooni kuupäeva.
Juhul kui järjekorras viibimise ajal patsiendi seisund halveneb, tuleb pöörduda kas perearstile, võtta ühendust operatsioonile suunanud eriala kabineti töötajaga  või pöörduda erakorralise meditsiini keskusesse vältimatu abi vajaduse korral.


Ravijärjekorra muutmine patsiendist tulenevatel põhjustel

Patsient peab teavitama haiglat võimalikult kiiresti, kui ta loobub talle registreeritud tervishoiuteenusest, tal ei ole võimalik kokkulepitud ajal tervishoiuteenuse osutamiseks kohale tulla, soovib muuta tervishoiuteenuse osutamiseks registreeritud aega jne, et teistel patsientidel oleks võimalik temale broneeritud aega kasutada. 

  • Registreeritud ajal ambulatoorsele vastuvõtule mitteilmumisest saab teatada helistades 666 1900, tühistades vastuvõtuaja patsiendiportaalis iPatsient või täites elektroonse  blanketi vastuvõtuaja tühistamine. Vastuvõtt tuleb tühistada vähemalt 24 tundi enne vastuvõtu toimumist.
  • Statsionaarsele ravile või operatsioonile registreeritud kuupäeval haiglasse mittesaabumisest saab teatada helistades saatekirjal oleval telefoninumbril või haigla infonumbril 666 1900.


Ravijärjekorra muutmine haiglast tulenevatel põhjustel

Kui ravijärjekorda on vaja muuta haiglast tulenevatel põhjustel (nt tervishoiutöötaja äraolek, vastuvõtuaegade muutmine jm), siis võtab haigla töötaja patsiendiga ühendust ning registreerib uue aja. 
Kaebusi ja ettepanekuid ravijärjekorra pidamise kohta saab esitada: 

Patsientidel, kellel on kehtiv ravikindlustus, kuid puudub nőutav saatekiri või kes soovivad  tervishoiuteenust väljaspool ravijärjekorda, võivad pöörduda tasulisele eriarsti vastuvõtule.