Voodipäevatasu

1. märtsist 2013 kehtib Ida-Tallinna Keskhaigla statsionaarsele ravile saabunud patsientidele voodipäevatasu 2,5 eurot ööpäevas. Patsient tasub voodipäevatasu ühe haigusjuhtumi puhul mitte rohkem kui 10 kalendripäeva eest.

 • Voodipäevatasu otsus lähtub Ravikindlustusseaduse §-st 71 ja Ida-Tallinna Keskhaigla nõukogu otsusest 18. veebruarist 2013.
 • Voodipäevatasu rakendub alates 1. märtsist 2013 Ida-Tallinna Keskhaiglasse statsionaarsele ravile saabunud ravikindlustusega patsientidele.
 • Vanema kui 10 a vanuse lapse vanem, kes viibib koos oma lapsega haiglas (või kindlustamata vanem, kelle laps on 0-10 aastane) maksab oma voodipäeva eest 22,79 eurot.
 • Iseseiseva statsionaarse õendusabi omaosalus on 9.56 eurot voodipäeva eest.
 • Patsiendid saavad voodipäevade eest tasuda nii haigla registratuurides kui ka Naistekliiniku vastuvõtutoas sularahas või kaardiga. Arvet saab tasuda ka ülekandega.

 

Voodipäevatasu ei võeta

 • ravikindlustuseta patsientidelt
 • raseduse ja sünnitusega seotud statsionaarse eriarstiabi osutamisel, esitatud dokumendi alusel;
 • statsionaarse eriarstiabi osutamisel alla 19-aastasele isikule;
 • intensiivravi osutamise aja eest;
 • omaosalusega iseseisva statsionaarse õendusabi osutamisel;
 • omaosalusega statsionaarse taastusravi osutamisel;
 • tasulise statsionaarse tervishoiuteenuste osutamisel;
 • statsionaarse keemiaravi osutamisel;
 • korduvhospitaliseerimise korral kuni 30 päeva peale esmahospitaliseerimise lõppu, juhul kui korduvhospitaliseerimise põhjuseks on ravitüsistus;
 • alla 1-aastase lapse hooldaja viibimisel haiglas;
 • sotsiaalkindlustusameti suunamiskirja alusel rehabilitatsiooniteenuse osutamisel;
 • patsiendi surma korral.