Covid-19 isikukaitsevahendid

Isikukaitsevahenditesse riietumine ja nende eemaldamine

 

Kaitsevahenditesse riietumine

 

Kaitseriietuse eemaldamine 

 

Kaitsemaski kasutamine