Koolituskalender 2019

Koolitused

 

Ida-Tallinna Keskhaigla koolitusosakond pakub mitmeid täienduskursusi, mis toetavad Teie kutsealast ja isiklikku arengut. Kursuste programmide koostamisel oleme lähtunud kaasagse tervishoiu praktilistest vajadustest, teemade aktuaalsusest ning loodame, et need vasavad Teie koolitusvajadustele. Koolitusel osalenutele väljastame täienduskooltuse tunnistuse.

 

Koolitusosakonna koolitusruumid paiknevad Magdaleena üksuses, 1. korrusel, ruum 155 ja 154 ning Magdaleena polikliiniku II korrusel ja Ravi tn 18 konverentsisaalis.

 

Osalemiseks palume registreeruda vastava koolituse juures kodulehel.