Iseseisev statsionaarne õendusabi

Õendusabi osakonda saabuvad patsiendid perearsti või eriarsti suunamisel koduselt ravilt või haiglaravilt saatekirja alusel.

Iseseisev statsionaarne õendusabi on teenus patsiendile, kes on stabiilses seisundis ega vaja pidevat arstiabi, kuid kes vajab õendusabi ja arsti poolt määratud raviprotseduuride osutamist mahus, mis ületab koduõenduse võimalused.

Iseseisev statsionaarne õendusabi võib olla vajalik:

  • pärast traumat, raskekujulise haiguse põdemist või kroonilise haiguse ägenemist,
  • raskest haigusest tingitud vaevuste leevendamisel.

Õendusabiosakonnas on toimingute tegemine ja nende vajaduste üle otsustamine valdavalt õe pädevuses.

Arst konsulteerib õendushaiglas viibivaid patsiente vastavalt vajadusele, kuid vähemalt üks kord nädalas. Õel on alati võimalus küsida arstilt arvamust patsiendi terviseprobleemide lahendamiseks.

Alates 1. jaanuarist 2010 kehtib patsiendi 15% suurune omaosalustasu haiglapäeva eest tasumisel (alates 01.04.2017 on omaosalustasu 10,16 eurot ööpäev)

Eesti Haigekassa poolt väljastatud õendusabiteenuste infovoldikuga saate tutvuda siin.

Sõltuvalt patsiendi tervisest ja soovidest teeme ravi toetavat tasulist taastusravi - liikumisravi ja käsimassaaži.

Patsientidele, kellel puudub ravikindlustus, pakume samade teenuspõhimõtete alusel tasulist iseseisvat statsionaarset õendusabi.