Vaegnägijatele
Registratuur ja info:

Hooldustöötaja

Hooldustöötaja on erialase haridusega isik, kes on omandanud pädevuse patsiendi individuaalseks hoolduseks, tema toimetulekuvõime toetamiseks ning väärika elu korraldamiseks, et tagada talle võimalikult hea elukvaliteet. Lisaks igapäevastele hooldustoimingutele assisteerib hooldustöötaja õde õendusprotseduuride läbiviimisel ja omab õigust iseseisvalt teostada lihtsamaid õenduse protseduure.

Kui Sul ei ole erialast ettevalmistust, kuid soovid töötada hooldajana, siis saad ametialased teadmised ja oskused omandada töökohal. Tulles tööle meie haiglasse on Sul juhendajaks õde või kogenud hooldustöötaja ning ees ootavad  mitmed koolitused, mis aitavad omandada teadmisi ja oskusi hooldustoimingute teostamiseks.

Hooldustöötaja on empaatiline, hea suhtleja, hooliv, usaldusväärne, kohusetundlik, abivalmis ja teeb koostööd teiste meeskonna liikmetega.

Hooldustöötaja on tervishoiutöötaja, kes:

  • juhendab ja abistab patsienti söömisel ning vajadusel söödab teda;
  • juhendab ja abistab patsienti riietumisel ning vajadusel riietab;
  • juhendab, abistab ja vajadusel teostab patsiendi hügieenitoiminguid, kasutades vastavaid hooldusabivahendeid;
  • teeb hooldustoiminguid nt kehatemperatuuri, pulsi- ja hingamissageduse, vererõhu ja veresuhkru mõõtmine, lamatiste- ja nahahooldus jms ning dokumenteerib hooldustoimingud;
  • abistab õde õendustoimingute sooritamisel;
  • saadab patsienti protseduuridel, vajadusel transpordib ratastoolis või voodiga;
  • hoolitseb patsiendi voodi ja selle lähiümbruse puhtuse eest.

Tuleb arvestada, et töö on emotsionaalselt pingeline ja füüsiliselt raske.  Tööd aitavad lihtsamaks teha ergonoomilised töövõtted ja abivahendid. Selleks, et oma tööd hästi teha on oluline pidev enesetäiendamine ja elukestev õpe.

Toetame oma töötajaid hooldustöötaja kutse saavutamisel, arvestame sellega töögraafiku koostamisel ning ühildame töötamise ja praktika. Hooldustöötaja IV taseme kutset saab omandada Tallinna Tervishoiu Kõrgkoolis ja Tartu Tervishoiu Kõrgkoolis.

Tööaeg

Meie haigla hooldustöötajad töötavad graafiku alusel sh puhkepäevadel, riigipühadel ja öösiti. Töövahetus on üldjuhul 12 tundi, 8.00 – 20.00 ja 20.00 – 8.00 töögraafiku alusel.  Kuid on ka keskuseid ja osakondi,  kus hooldustöötajatel on võimalus töötada ainult ka päevastes vahetustes.

Ootame Sind oma tervishoiumeeskonda hooldustöötajaks, kui Sa eelnevast kirjeldatust tundis ära oma kutsumuse ja soovi muuta meie patsiendi päev paremaks läbi oma hooliva ja kohusetundliku suhtumise!

Või siis

Töökohakirjelduses tundsid ära oma kutsumuse ning see tekitab soovi muuta patsiendi päev paremaks läbi hooliva ja kohusetundliku suhtumise. Ootame just Sind meie tervishoiumeeskonda hooldustöötajaks.

Videoklipp, fotod erinevatest tööülesannetest töökeskkonnas.