Ida-Tallinna Keskhaigla tunnustas aasta õendus- ja hooldustöötajaid ja nimetas aasta parimad

10. mai 2012

Rahvusvahelise õdede päeva pidulikul koosviibimisel tunnustas haigla õendus- ning hooldustöötajaid. Tänavu kuulutati taas välja ka Vilja Savisaar-Toomasti asutatud Florence Nightingale´i stipendiumi saaja 2012, kelleks on neuroloogiakeskuse õde Ingrid Tammik.

 

9. mail tähistasid Ida-Tallinna Keskhaigla õendus- ja hooldustöötajad ning ämmaemandad kutsepäeva, mille puhul tervitasid neid haigla juhtkond ning erialaliitude ja tervishoiu kõrgkooli esindajad.

„Rahvusvahelise õdede ühenduse, ICN 2012. aasta teema ja õdede päeva üritused keskenduvad sel aastal teaduse ja praktika paremale lõimimisele,“ sõnas Ida-Tallinna Keskhaigla juhatuse liige ja õendusjuht Ülle Rohi tervituskõnes.Ingrid Tammik

Tänavuse Florence Nightingale’i nimelise stipendiumi pälvis Ida-Tallinna Keskhaigla kauaaegne õde Ingrid Tammik, kelle juhtimisel on loodud sclerosis multiplexi patsientide jälgimise ja süsteõppe tegevus Ida-Tallinna Keskhaiglas. Ühtlasi on ta hea õpetaja noortele kolleegidele uute praktiliste õendusoskuste omandamisel. 

Ida-Tallinna Keskhaigla seitsme kliiniku osakondade poolt esiletõstetud töötajate seast kuulutati tänavu välja ka 14 Aasta Õendus- ja Hooldustöötajat 2012:

Sisekliinik
AILI SAUKAS, endokrinoloogiakeskuse õde
HELI SUBI, Südamekeskuse hooldaja, I kardioloogia osakond
Diagnostikakliinik
NATALJA SAFRONOVA, Radioloogiakeskuse radioloogiaõde
HEGE MAURER, Patoloogiakeskuse andmetöötleja
Hooldusravikliinik
EEVI ENULA, III õendusabi osakonna õde
EVE SÖÖT, I õendusabi osakonna hooldaja
Silmakliinik
ANU VESKE, silmaosakonna õde
EDA-LIIS HANSSON, silmaoperatsioonibloki osakonna abiline
Naistekliinik
OLGA VIRTS, neonatoloogia osakonna õde
SVETLANA LASKOVITŠ, sünnitusosakonna hooldaja
Kirurgiakliinik
LEENA POLJANSKAJA, operatsiooniosakonna õde
OLGA TITOVA, anestesioloogia-ja intensiivravi osakonna hooldaja
Taastusravikliinik
KÄROLIN KAUGE, ambulatoorse taastusravi osakonna õde
ANNE KURNIM, taastusraviosakonna hooldaja

Koolitusosakond nimetas parima koolitaja ja praktikajuhendaja. Tunnustuse pälvisid:
KRISTA TUTT ja IIRA KORDJUKOVA.

Info ja kontakt:
Svea Talving
Avalike suhete juht
5012309
620 7990
Ida-Tallinna Keskhaigla

                                        

 

Tagasi