Brigaadikindral Terras: loodavast proteesikeskusest võidavad kõik abivajajad

12. september 2012

Kaitseväe juhataja brigaadikindral Riho Terras kohtus täna Ida-Tallinna Keskhaiglas Afganistanis vigastada saanud Eesti sõduritega ning autasustas Ameerika Ühendriikide majorit Christopher Mackinit kaitseväe teenemärgiga vigastatud sõduritele suunatud projekti Wounded Warrior (vigastatud sõjamees) juhtimise eest.

Brigaadikindral Terras kinnitas, et kaitsevägi teeb kõik tagamaks lahingus vigastada saanud kaitseväelastele parim võimalik ravi ja taastusravi ning rõhutas, et arendatavast projektist võidavad kõik abivajajad, mitte pelgalt kaitseväelased. “See on vähim, mida me teie heaks teha saame,” ütles brigaadikindral Terras sõduritega kohtudes.

Wounded Warrior on Ameerika Ühendriikide algatud projekt Ida-Tallinna Keskhaigla juurde loodava proteesikeskuse arendamiseks, samuti vigastatud kaitseväelaste ja nende perede toetamiseks.

Loodav proteesikeskus hakkab ühendama taastusravi, proteeside valmistamist ja remonti ning toetama lisaks kaitseväelastele kõiki, kes proteeside alal abi vajavad. Sama projekti raames on kaitseväe arstide, psühholoogide ja sotsiaaltöötajate kõrval osalenud koolitustel Ida-Tallinna Keskhaigla meedikud ja vigastatute pereliikmed.

“Eesti ja Ameerika Ühendriikide koostöö veteranide hoolekande alal, eriti loodava proteesikeskuse arendamisel, on eeskujuks kõigile Euroopa riikidele,” ütles viimased kolm aastat projekti juhtinud major Mackin.

Mackin juhtis enne Eestisse saabumist üksust, kuhu kuulus üle 300 Iraagi ja Afganistani konfliktides vigastada saanud kaitseväelase taastusravi perioodil enne järgmisesse teenistuskohta suundumist. Oma kogemustele toetudes on ta nõustanud kaitseväe tugiteenistusi ning aidanud üles ehitada lahingus vigastatud kaitseväelaste toetussüsteemi Eestis.

Loodav proteesikeskus alustab tegevust lähiaastatel. Lisaks ruumidele hõlmab see personali koolitust ja sisseseadet. Ameerika Ühendriigid rahastavad keskuse ruumide renoveerimist ja koolitust ning jagavad oma teadmisi ja kogemusi. Eesti poole kanda jääb keskuse sisustamine.

Vigastatud sõduritega kohtusid täna ka Riigikaitsekomisjoni esimees Mati Raidma, kaitseväe peaarst kolonelleitnant Kersti Lea ning USA ja Eesti kaitsekoostööd koordineerivad ohvitserid.

Kaitseväe teenetemärk on asutatud Eesti rahvuslike kaitsejõudude ja Vabariigi 80. aastapäeva äramärkimiseks ning Eesti riigikaitse tugevdamisel osutatud teenete vääristamiseks. Teenetemärk on tänuks abi eest, innustuseks püüdlustes ja autasuks saavutuste eest.

 

Ingrid Mühling
kaptenmajor
KVPS Teavitusosakonna
pressijaoskonna ülem
+372 717 1084
+372 5179326
www.mil.ee
 

Tagasi