Happy Pregnancy – reproduktiivtervise siirdemeditsiiniline uuring

14. märts 2013

Viimasel paarikümnel aastal on inimeste eneseteostuse võimalused laienenud ning see on toonud kaasa laste sünni edasilükkamise hilisemasse eaperioodi, nii naiste kui meeste viljatuse kui ka raseduse komplikatsioonide sagenemise. Mitmed kasutatavad diagnostikameetodid, mis võimaldavad selgitada viljatuse põhjusi ning varakult avastada viljatuse ja rasedusaegseid probleeme, on invasiivsed ning seotud protseduuriga kaasnevate riskidega. Mitte-invasiivsed uurimismeetodid sh biomarkerite määramine inimese kehavedelikest (näiteks veri, uriin) ja neist eraldatud DNA-st on ohutumad ja enamikel juhtudel odavamad.

Happy Pregnancy (01.09.2012-31.08.2015, rahastab Euroopa Regionaalarengu Fond) on reproduktiivtervise siirdemeditsiiniline uuring, mille eesmärgiks on juurutada Eesti teadlaste teadusuuringute poolt tuvastatud uued mitte-invasiivsed ja ennetavad biomarkerid rutiinsesse molekulaardiagnostikasse, kaasates nii naiste- kui meestearstid kui ka potensiaalsed diagnostikateenuse rakendajad.
 

Planeeritava uuringu üldiseks eesmärgiks on hinnata projekti uurimisgrupi poolt varasemates uuringutes leitud uute DNA polümorfismide ja seerumimarkerite kliinilist rakendatavust ja juurutada nende kasutamine viljatuse diagnostikas ja ravis mõlemal partneril või vastavalt rasedustüsistuste ennustamiseks ja varaseks diagnoosimiseks. Projekt rajab alustala pikaajalisele reproduktiiv-biomeditsiini uurimistööde seeriale nii Eesti kontekstis kui rahvusvahelises koostöös. Esmakordselt Eestis kogutakse suuremahuline reproduktiivmeditsiini kohort, mis koosneb 6000 indiviidi (sh viljatuse probleemiga naised ja mehed, rasedad) fenotüübi ja kliinilistest andmetest, bioloogilisest materjalist ning sisaldab ka prospektiivset raseduse kulu jälgimise andmestikku.
 

Happy Pregnancy partnerid on TÜ Molekulaar- ja Rakubioloogia Instituut, inimese molekulaargeneetika uurimisrühm, prof. Maris Laan (projekti vastutav täitja), SA TÜ Kliinikum, Naistekliinik (koordinaator dr. Kristiina Rull), Androloogiakeskus, (dr. Margus Punab), Ühendlabor Geneetikakeskus (dr. Neeme Tõnisson) ja Quattromed HTI Laborid OÜ (dr. Paul Naaber).
 

Projekti perioodil toimuvad iga-aastased Happy Pregnancy workshopid, mille käigus kutsutakse Tartusse esinema reproduktiivtervise valdkonna tipp-spetsialistid ja teavitatakse projektiga seotud olulistest kliinilistest teemadest loengutega projekti läbiviijate poolt. HAPPY PREGNANCY 2013 toimub Tartus 16-17. mail 2013 TÜ ‘Omic’umi (Riia 23/23b) ja TÜ ajaloo muuseumi auditooriumites. Ettekannetega osalevad:

  • Prof. Ole B. Christiansen, Copenhagen Rigshospitalet, Taani – günekoloog, spetsialist raseduse korduva katkemise ja reproduktiivimmunoloogia alal
  • Prof. Berthold Huppertz, Medizinische Universität Graz, Austria – spetsialist rasedustüsistuste ning platsenta anatoomia, füsioloogia ja patoloogia alal
  • Prof. Ilpo T. Huhtaniemi, Imperial College London, Suurbritannia – spetsialist reproduktiivgeneetika ja – endokrinoloogia ning meeste reproduktiivtervise alal
  • Prof. Niels Jørgenson, Copenhagen Rigshospitalet, Taani – androloog ja spetsialist mehe reproduktiivtervise epidemioloogilite uuringute alal


Projekt: Development of novel non-invasive biomarkers for fertility and healthy pregnancy
Akronüüm: HAPPY PREGNANCY
Taotluse number struktuuritoetuste riiklikus registris: 3.2.0701.12-0047
Finantseering: ERF meede “Biotehnoloogia teadus- ja arendustegevuse toetamine”


Autor: Maris Laan
 

Tagasi