III õendus- ja ämmaemanduskonverents mõtestab lahti kutse kuvandi kujunemise ning mõjutatavuse huvigruppide poolt

11. november 2014

Täna toimuv III õendus- ja ämmaemanduskonverents keskendub õe ja ämmaemanda kutse kuvandi temaatikale – selle kujunemisele, erinevate osapoolte arusaamisele õe ja ämmaemanda kutse kuvandist ning võimalusele seda kujundada.

Kuidas kuvand tekib ja mis seda mõjutab? Milline on õe ja ämmaemanda kutse kuvand tänasel kiirete muutuste ajal? Kas õe ja ämmaemanda kutses on püsivaid väärtusi ja kuvandis püsiosa? Kas meie ise – eri põlvkondade esindajatena ja erineva kutsealase hariduse ja taustaga omamegi ühesugust arusaama oma rollist? Kas me mõistame, millist rolli omab meedia ja teadustöö kuvandi kujunemisel? Nendele ja paljudele teiste küsimustele otsitakse käesoleval konverentsil vastuseid.

Ida-Tallinna Keskhaigla diagnostikakliiniku õendusjuhi ja konverentsi vastutava korraldaja Evelin Märtsoni sõnul on konverentsi teemavalikul lähtutud traditsiooniliselt riiklikust õenduse- ja ämmaemanduse arengustrateegiast, mille üks prioriteetsetest eesmärkidest on õe ja ämmaemanda kutse väärtustamine ühiskonnas ja õendustöötajate võimestamine  oma kutse kuvandi kujundamisel.

Lisaks põhiettekannetele on Swissotel Tallinn konverentsikeskuse töötubades võimalus kuulata kolleegide arvamusi, väljendada oma seisukohti ning analüüsida enda rolli kutse kuvandi mõjutamisel, olles kas õpetaja/ praktikajuhendaja, juhi, erialaseltsi esindaja või praktiku rollis.

Konverentsil tulevad uudsena esitamisele meie õdede ja ämmaemandate videolood, kus nad jagavad oma kogemusi erinevatel kuvandiga seotud teemadel. Lisaks on plaanis käesoleval aastal testida konverentsi veebirakendust, mis annab võimaluse nutitelefoni või arvuti vahendusel osa saada konverentsiga seonduvast infost, esitada esinejatele küsimusi, anda tagasisidet ning palju muud uuenduslikku ja huvitavat. Samuti on konverentsil üleval lastejoonistuste näitus, kus nii Tallinna Kullatera Lasteaia mudilased kui Tartu Mart Reiniku Kooli algklasside ja põhikooli õpilapsed joonistasid oma nägemuse õest/ämmaemandast.

Konverentsile on oodatud ligi 360 õendus- ja ämmaemandusvaldkonna töötajat: praktikuid esmatasandilt ja haiglatest, õendusjuhte, tervishoiukõrgkoolide esindajaid, iseseisva õendusabi osutajaid, sh kooli- ja koduõdesid ning teisi huvilisi.  

 

Kadri Penjam
Kommunikatsioonispetsialist

Tagasi