Eesti Arstide Päevad 2014: fookuses multidistsiplinaarne patsiendikäsitlus

19. veebruar 2014

3.-4. aprillini Tallinnas toimuvad Eesti Arstide Päevad on Eesti Arstide Liidu traditsiooniline aastakonverents, kus jagatakse arstidele eelkõige uusi erialaseid teadmisi, aga ka üldisemat tervise ja tervishoiukorraldusega seotud infot.

Tänavuse konverentsi programmijuht on Ida-Tallinna Keskhaigla neonatoloogia osakonna vanemarst, pediaater dr Kadri Margus.  Ta kinnitab, et ürituse kava sai mitmekülgne ning samas kontsentreeritud. Ühtlasi nendib dr. Margus, et kõik teemad kavasse ei mahu ja mitmed aktuaalsed küsimused peavad järgmist aastat ootama jääma.

Kõiki teemasid iseloomustab mitmete meditsiiniliste erialade tihe koostöö patsiendi paranemise ja võimalikult kvaliteetse elu jätkumise eesmärgil: „Igas sessioonis käsitletakse teemasid, kus põimuvad mitu eriala. Nii nagu ei ole inimene lihtsalt tükkidest koosnev tervik, nii peame ka patsiendikäsitluses olema mitmekülgsed ja oma teadmisi vahendavad. Seda ikka selleks, et patsient saaks ravitud võimalikult efektiivselt ja et me raamidesse kinni ei jääks,“ kommenteerib dr Margus arstide päevade kava.

Teemad said Marguse sõnul valitud lähtuvalt sellest, mis praegusel ajahetkel oluline või milline suund olulises muutumises. Siin mängisid kava koostamisel olulist rolli erialaseltsid ja –ühendused: just nemad teavad, millised tähelepanu- või valupunktid vajavad laia kõlapinda ja seega suurt kuulajaskonda.

Tavapäraselt käsitletakse avasessioonis üht laiemalt tervist ja ühiskonda puudutavat teemat. Tänavu on arstide liidu eetikakomitee pakkunud selleks teemaks arstide kuvandi. „Julgeme avasessioonis hoopis iseendale otsa vaadata ja mõelda sügavalt järgi nende küsimuste üle, mida üha sagedamini endalt küsime. Ehk siis miks me ei saa keskenduda ainult patsiendi ravimisele, vaid kulutame järjest rohkem energiat kuvandi parandamiseks või loomiseks,“ kommenteerib dr Margus ning lisab, et oma arvamuse ütlevad sekka ka inimesed arstkonnast väljastpoolt.

„Sel aastal oli meil väga aktiivne lisaks kõigile teistele ka Eesti Arstiteadusüliõpilaste Selts, kes selgitab alkoholimõjurite olulisust meie rahva tervisele. SA Eesti Tervise Fondi sessioon puudutab personaalset meditsiini,“ lisab Margus.

 Link originaaluudisele Med24-s

Tagasi