Ligi 60 arstitudengit külastasid Ida-Tallinna Keskhaiglat, et algatada teadusalast koostööd

31. märts 2014

28. märtsil külastasid ligi 60 Tartu Ülikooli arstiteaduskonna tudengit Ida-Tallinna Keskhaigla kliinikuid ja tutvusid haigla teadustöös osalemise võimalustega. Koostööprojekti algatas Eesti Arstiüliõpilaste Selts (EAÜS) eesmärgiga leida ka väljaspool Tartu keskkonda meditsiinialaseid kogemusi ja viia läbi teaduslikke uurimusi suure haigla kontekstis.

„Hetkel on arstiõpe ja sellega seonduv koondunud Tartusse. Tudengid ise on pärit aga üle Eesti. Ida-Tallinna Keskhaigla ja Eesti Arstiteadusüliõpilaste Seltsi esindajate kohtumisel tekkis mõte mõned tublid ja ettevõtlikud tudengid Tallinnasse külastusele kutsuda. Seeläbi saavad tudengid tutvuda tulevaste kolleegidega Tallinnast,“ selgitas EAÜS teadusgrupi juht Teele Meren.

Tartust sõitsid Tallinnasse ligi 60 arstitudengit erinevatelt kursustelt ning kohtusid Ida-Tallinna Keskhaigla juhatuse esimehe dr Ralf Allikveega ja mitme kliiniku juhiga.  Samuti toimusid külastused ja kohtumised osakondades, kus tudengitel oli võimalus jälgida protseduure kogenud kolleegide juhendamisel, ühtlasi õpetati neile lohisti kasutamist juhuks, kui on vaja patsiente haiglast evakueerida. Koostöö peaeesmärgiks on aga kaasata arstiteaduskonna üliõpilasi ITK andmetel põhinevate uurimistööde läbiviimisesse.

„Haiglas koguneb igapäevaselt palju olulisi andmeid, mille koondamisest ja analüüsist saaksime vajalikku infot raviprotsesside arendamiseks ja tõhustamiseks.  Oleme andmeid kogunud pikalt ja need ootavad analüüsimist, „ sõnas ITK teadusosakonna juhataja Marika Tammaru ja lisas:  „Tudengid näevad haigla toimimist ja saavad aimu uurimistulemuste olulisusest igapäevases kliinilises töös. Samuti saab haigla kasu nende panusest, sest arstid, kes parasjagu sooritavad uurimustöid doktoriõppes või erialaselt, vajavad kliinilise töö kõrval andmete töötlemisel abi.  Nii et, koostöö on vastastikku kasulik.“

Külastuse käigus oli tudengitel lisaks võimalus kohtuda potentsiaalsete teadustööde juhendajatega ja tulevaste kolleegidega.  Projekti lõppürituseks on 2015. aasta kevadel toimuv ITK ja EAÜS ühiskonverents, kus tulevad ettekandele läbiviidud uurimistööde tulemused.

„Tudengite ITK külastus on esimene samm liitmaks tulevasi kolleege. Lisaks said noored tutvuda võimaliku tulevase töökohaga ning vajaliku kogemuse teadustööde kirjutamisel,“ sõnas ITK juhatuse esimees dr Ralf Allikvee.

„EAÜSi esindajad suhtuvad koostöösse innukalt ning usuvad, et projekt lähendab arstitudengeid Eesti meditsiinisüsteemiga nii ITK haigla kui ka töötajate tasemel, „ loodab Teele Meren.

Vaata uudislõiku TV3-s siin http://www.tv3play.ee/sisu/seitsmesed-uudised-2014/372251 Algusminutid: 23:17

Tagasi