Pärnu mnt remont tingib liikluskorralduse muudatusi, mis puudutavad ka ITK töötajaid ja külastajaid

24. aprill 2014

Seoses Trammiliin nr 4 taristu rekonstrueerimise töödega on Pärnu maanteel ja Tondi tänaval alates 12.05.2014 toimumas liikluskorralduse muudatus, mis puudutab ka Ida-Tallinna Keskhaigla töötajaid ja külastajaid.

Lõigul Vineeri tänav-Kohila tänav suletakse Pärnu mnt kummaski suunas üks keskmine sõidurada. Liiklemiseks jääb kummaski suunas üks välimine sõidurada,  ära kaovad võimalused vasakpööreteks üle trammitee antud lõigul. Tondi tänav lõigul Pärnu mnt – raudtee ülesõit suletakse linnast väljuv suund liiklusele täielikult. Linna siseneval suunal jääb avatuks üks sõidurada nii ühis- kui ka avalikule transpordile. Tondi tänavatega ristuvatelt Magdaleena tänavalt ja Marta tänavalt kaob ehituse ajal väljapääs Tondi tänavale. Kõnniteed ja ülekäigurajad jäävad tööde teostamise ajaks üldjuhul jalakäijatele avatuks, sulgemise korral võimaldatakse jalakäijate liikumine sõidutee teisel poolel. Tööde teostamise käigus tekkivatest liikluskorralduse muudatustest teavitab tööde teostaja vajadusel täiendavalt. Tööde teostamise eeldatav lõpp on 2014 september.

 

Manuses  liikluskorralduse muudatuse skeem Vineeri tänav-Kohila tänav lõigu kohta Pärnu maanteel ja Tondi tänaval. Sinised noolega jooned plaanil tähistavad avaliku transpordi liikumissuundasid. Alternatiivsed ligipääsud Magdaleena  ja Alevi piirkonnale on näidatud plaanil pruunide katkendjoone nooltega.

 

Lisateave
Taavi Liiv

KMG Inseneriehituse AS

Objektijuht

+372 5164579

www.kmg.ee

Tagasi