Haiglaravil viibival hääleõiguslikul isikul on võimalus hääletada haiglas

15. mai 2014

Hääletamissoovi avaldamiseks peab isik esitama eelnevalt kirjaliku taotluse kas ise või näiteks perekonnaliikme/haigla töötaja vahendusel vastavale valla- või linnavalitsusele või alates 19.05.2014 otse jaoskonnakomisjonile (valimisjaoskond number 13). Taotluse esitamise viimane tähtaeg on 21.05.2014 kell 14.00. Hääletamine toimub ajavahemikul 19.–21.05.2014.

Hääletamiseks peab olema isikut tõendav dokument. Kui isik ei ole võimeline ise hääletamissedelit täitma, võib teda abistada mõni muu valija, sealhulgas ka hääletamist korraldav jaoskonnakomisjoni liige (välja arvatud Euroopa Parlamenti kandideeriv isik).

Lisaks eeltoodule saab isik ID-kaardi ja PIN-koodide olemasolul hääletada ajavahemikul
15.–21.05.2014 elektrooniliselt aadressil www.valimised.ee

Teisele isikule hääletamiseks ID-kaardi ja koodide üleandmine ei ole lubatud.

Taotluse blankette saab õdede postist või osakonna sekretäri käest. Täidetud taotlus tuleb viia õdede posti. Taotlus täidetakse vabas vormis ning sinna märgitakse asukohas hääletamise taotlemise põhjus: terviseseisund või kõrge iga.

Juhul kui isiku registrijärgne elukoht ja haigla asuvad sama valimisjaoskonna territooriumil, korraldab hääletamist nn kodus hääletamisena seda piirkonda teenindav jaoskonnakomisjon.  Valimispäeval, 25.05.2014 saab tellida jaoskonnakomisjoni hääletamist korraldama kohapeale ka telefoni teel. Jaoskonnakomisjoni telefoninumber on märgitud isiku valijakaardile ja leitav veebilehelt www.ep2014.vvk.ee

Taotluste esitamise viimane tähtaeg on 25.05.2014 kell 14.00. Hääletamine viiakse läbi 25.05.2014.

Tagasi