Täname kardioloog-konsultant dr Helgi Jaagust elutöö eest

22. september 2014

Täna, 22. septembril on viimane tööpäev kauaaegsel
sisekliiniku kardioloog-konsultant dr Helgi Jaagusel.

Pikaaegne kolleeg dr Helgi Jaagus on meie haigla kollektiivi kuulunud alates 12. septembrist 1961. Sel sügisel täitus tal 53 aastat siin tegutsemist. Tegu on ühe pikaajalisema töötajaga meie haigla kollektiivi seas, mille üle on ääretult hea meel.

Dr Jaagusele oli tänusõnu ja lilli üle andmas täna varahommikul arvukalt kolleege. Haigla juhatuse nimel lausus tänusõnad juhatuse esimees Ralf Allikvee. Sõnavõttudes sai korduvalt mainitud tänu koos töötanud aastate ning hea eeskuju eest. Sooviti jätkuvat tugevat tervist ning kutsuti külla.

Suured tänud tehtud töö ja panuse eest Ida-Tallinna Keskhaigla poolt kauaaegsele töötajale! 

Tagasi