Ida-Tallinna Keskhaigla korraldab konverentsi hooldustööd tegevatele inimestele

19. november 2015

Ida-Tallinna Keskhaigla ja Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli koostöös toimub 19. ja 26. novembril järjekordne konverents hooldustööd tegevale inimesele – sel korral on teemaks hooldustöö tervishoiu- ja sotsiaalmaastikul.

19. novembri konverentsipäev on mõeldud eelkõige Ida-Tallinna Keskhaigla hooldustöötajatele, 26. novembril kutsutakse kõiki eelregistreerunuid väljastpoolt haiglat konverentsi kuulama ja mõttekaaslaste-kolleegidega suhtlema.

Hooldustöötajatele mõeldud konverents toimub üle kahe aasta ning sel korral on konverentsi läbivaks teemaks insuldihaige hooldamine aktiivravis, õendusabi osakondades, avahoolduses ja hooldekodus. Terve päeva vältaval konverentsil toimuvad lisaks erinevatele ettekannetele rühmatööd hooldustöötajate olulisematest kompetentsidest, vahetatakse mõtteid ning saab küsida teemakohaseid küsimusi.

 „Kõigile meile meeldib, kui meie meeskonnas töötab või meie patsientide eest hoolitseb koolitatud, heade teadmiste ja oskustega hooldustöötaja. Konverents on üks võimalustest, kus meie hooldustöötajad saavad juurde uusi teadmisi ja jagada kolleegidega juba omandatud teadmisi ja oskusi,“ on ITK hooldusravikliiniku õendusjuht Eha Rumberg rõõmus, et selline konverents taas teoks saab.

 „Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli 8-aastane kogemus on näidanud, et konverentsid on olulised ning oodatud sündmused hooldustööd tegevate inimeste seas. Konverentsiga soovime tunnustada hooldustööd tegevaid inimesi ning anda neile võimalus omavaheliseks suhtluseks,“ kinnitab ka TTK kutseõppe osakonna juhataja Piret Tamme.

Ida-Tallinna Keskhaigla korraldab  hooldajate konverentsi teist korda, neist tänavune toimub Tallinna Tervishoiu Kõrgkooliga koostöös. Tallinna Tervishoiu Kõrgkool on korraldanud konverentsi kaheksal aastal, kaasates erinevaid partnereid.

Tagasi