Kuidas elada edasi pärast infarkti?

5. veebruar 2015

Infarktist inimene tõenäoliselt paraneb, kuid mitte täielikult. Te saate lähedase taastumisele kaasa aidata, kuid ei tohi siiski iga minut ta pulssi kontrollida ega üle hoolitseda. Haige ise peaks aga järele mõtlema, kuidas edasi elada.

Just patsient peab juhtu­nust järeldused tegema, kinnitab Ida-Tallinna Keskhaigla kardioloogiaosakonna õendusjuht Anžela Kaminskas.

Kas südameaspiriini peab ka siis edasi võtma, kui enesetunne on juba hea?

Arsti määratud ravimigruppe tu­leb tarvitada eluaeg, nii ka aspirii­ni. Ravimite võtmist ei tohi ilma arsti loata katkestada isegi siis, kui tuntakse end hästi. Samuti on ohtlik doose omapäi muuta.

Mida teha, kui vererõhk püsib kõrge?

Südamehaige peab oma vererõhu väärtust hoolikalt jälgima, et see oleks alla 140/90 mmHg. Tihti or­ganism harjub mõne ravimiga, nii et kui vererõhk püsib kõrge, tuleb pöörduda arstile. Siis vajab pat­sient põhjalikke uuringuid, mida tehakse suurtes haiglates. Kuude kaupa kardioloogi vastuvõtule pääsemist ootama ei pea, vaid tu­leb võtta perearstilt saatekiri mär­kusega «Cito!» (kiire!), et suure haigla erakorralise meditsiini osa­konnas tehtaks kohe uuringud.

Kas tohib taas sporti teha?

Haige süda vajab mõistlikku koormust. Liikudes paraneb hapnikuvahetus lihastes. Vererõhku langetab liikumisjärgne puhke-olek pareminigi kui ravimid. Südameveresoonkonna töövõimet taastab kõige paremini regulaarne aeroobne suuri lihasgruppe haa­rav treening - kõndige, suusata-ge või ujuge iga päev vähemalt 30 minutit. Oluline on hinnata koormustesti abil, millise inten­siivsusega koormus on lubatud. Koormustest tehakse enne ravi­programmi alustamist ja mitmes keskuses ka pärast selle lõppu. Testi tehke vähemalt kord aastas. Koormustaluvust peegeldab kõi­ge paremini südamelöögisagedus ehk pulss. Pulsisagedus ei peaks pärast infarkti ületama 110-120 lööki minutis. Nädalas võiks ku­lutada 1000-2000 kcal, näiteks tehes 3-5 treeningut kestusega 45-60 minutit. Vastunäidustatud on tegevused, mis nõuavad kogu keha lihaste intensiivset kokkutõmmet, nagu lume kühveldamine ja kapi või auto lükkamine. Sageli ei sobi käte ülalhoidmist nõudvad tööd, nagu kardinate ri­putamine või lae värvimine.

Kas tohib autorooli istuda?

Autorooli võib istuda umbes kuu pärast haiglast välja kirjutamist, kui paranemine kulgeb normaal­selt. Sõites peab vältima asjatut ärritumist - kohale jõuab ena­masti ka kiirustamata. Peaks välti­ma tipptunde, keerulisi ristmikke ja asjatuid möödasõite, kuni ol­lakse juhtimisega jälle harjunud. Äkkolukorrad võivad põhjustada stenokardiat või rütmihäireid, mistõttu kontroll auto üle võib ka­duda. Kuid südamehäired on liik­lusõnnetuste põhjuseks väga har­va. Nitropreparaadid peavad aga kaasas olema - võib tekkida va­jadus velge vahetada, see on päris raske töö. Bussi- ja raskeveokijuhid peavad endise töö jätkamist koos raviarstiga hoolega vaagima.

Kas saunas tohib käia?

Pole põhjust saunamõnusid kee­lata. Soomes on uuritud sauna mõju infarkti põdenutele ega ole täheldatud kahjulikku toimet. Vihtlemine on lubatud nagu tervetelegi. Liigsest leilivõtmisest aga pole kasu, kuni 70kraadi on piisav. Ei tohi ka liiga kaua laval is­tuda. Ka ei tohi kuumast otseteed külma duši alla ega järve minna, jääaugust rääkimata. Järsk ülemi­nek võib tõsta vererõhku, põhjus­tada rütmihäireid või valu.

Kas lennureis on lubatud?

Õhurõhk reisijateruumis on regu­leeritud, see ei mõju halvasti ka haigele südamele. Vaid kui hai­gus on tõsine, on vaja arstiga nõu pidada. Seda ka juhuks, kui reisil haigestutakse ja kindlustusfirmalt on vaja kompensatsiooni. Küsige arstilt kaasa haigusloo ingliskeel­ne kokkuvõte, et välismaa arstid saaks vajadusel kohe ravi alusta­da. Võtke originaalpakendis ravi­mid endaga lennukisalongi kaasa.

Kas alkohol on lubatud?

Kerge rahustav toime väikeste an­nustena alkoholil ju on ja võib-olla seetõttu ongi mõnel sellest abi stenokardia korral. Mõõdukas alkoholi tarbimine on lubatud. Üks vanaproua maitses esimest korda elus konjakit ja avastas, et on nagu tema kadunud mehe südamerohi. Kuid alkohol ei ole südameravim ega nitroglütseriini asendi. Kui liialdada, kogunevad jääkained, sealhulgas kaalium, mis mõjuvad suures koguses halvasti. Palju al­koholi ja pohmelus võivad esile kutsuda ontlikke rütmihäireid.

Kas suitsust tuleb loobuda?

Kindlasti. See kiirendab ateroskleroosi arengut veresoontes, nii on suitsetajal mitu korda suurem risk saada uus südamelihase infarkt. Loobumine võib olla raske, õn­neks on mitmes haiglas, sealhul­gas ka Ida-Tallinna Keskhaiglas kabinet suitsetamisest loobujatele. Sinna pääseb perearsti saatekir­jaga, koostatakse individuaalne raviplaan ja õde jälgib teid terve aasta. Loobudes väheneb uue in­farkti tekkerisk märgatavalt.

Kas seksida tohib?

Seksuaaleluga võib alustada kohe. Abieluvoodis äkksurm on haru­kordne. Kui nii on juhtunud, siis on enamasti olnud võõras voodi. Seksuaalvahekord annab süda­mele vaid veidi suurema koormu­se kui riisumine või valsi tantsimi­ne. On uurimusi, et seks alandab vererõhku ja stressi, isegi kaitseb rabanduste eest. Regulaarse su­gueluga naistel on östrogeenitase kõrgem ja seegi kaitseb südant.

 

Allikas: Tiiu

Tagasi