Alates 1. aprillist mootorsõidukijuhi tervisetõendeid paberil ei väljastata

30. märts 2015

Kui praegu väljastatakse mootorsõidukijuhi tervisetõend digitaalselt või paberkandjal, siis alates 1. aprillist on kõikidel tervisekontrolli tegijatel kohustus väljastada vaid e-tervisetõendit.

Jõustuv liiklusseaduse rakendussätte muudatus lisab mugavust ja kiirendab asjaajamist. Juhtimisõiguse taotlemisel või sellega seotud toimingute tegemisel ei pea enam pabertervisetõendit viima maanteeameti liiklusregistri büroosse, vaid tervisetõendi andmed laekuvad automaatselt liiklusregistrisse tervise infosüsteemi vahendusel.

E-tervisetõendi taotlemiseks tuleb esmalt täita tervisedeklaratsioon patsiendiportaalis www.digilugu.ee. Seejärel tuleb külastada tervisekontrolli tegijat ning läbida tervisekontroll, mille tulemusena väljastatakse e-tervisetõend. Digiallkirjastatud deklaratsioon kehtib 30 päeva.

Ida-Tallinna Keskhaiglasse tervisekontrolli tulles on võimalik täita deklaratsiooni ka arsti juures kohapeal paberkandjal. Vajaliku vormi saab ka varasemalt endale välja printida riigiteatajast www.riigitataja.ee ning täidetuna see kontrolli tulles kaasa võtta.

Väljastatud tervisetõendi andmeid saab vaadata nii patsiendiportaalis kui ka maanteeameti e-teeninduses. Maanteeametile on tervise infosüsteemi vahendusel nähtavad vaid need andmed, mida on isikule dokumendi väljastamiseks tarvis. Isikut puudutavad terviseandmed nagu haiguslood, diagnoosid ning väljastatud retseptid on nähtavad ainult isikule endale.

Tagasi