Keskhaigla ja tudengid viivad koos meditsiini edasi

15. mai 2015

Täna toimub Ida-Tallinna Keskhaiglas koostöös Eesti Arstiteaduse Üliõpilaste Seltsiga konverents ja paneeldiskussioon„Teadustöö vajalikkus ja võimalikkus haiglas“. Ühise mõttevahetuse käigus leitakse küsimused paljudele põletavatele küsimustele.

Konverentsil tulevad ettekandele arstitudengite ja haigla arstide ühistöös aastatel 2014–2015 läbiviidud uurimistööde tulemused. Räägitakse läbielatud rõõmudest ja muredest, kogetud toetusest ja ettetulnud takistustest, seda nii tudengite kui ka haigla vaatenurgast.

Onkoloogiakeskuse juhataja Kristiina Ojamaa kinnitusel on tegemist esmakordse ja õnnestunud teadusprojektiga ITK ja Eesti Arstiteadusüliõpilaste Seltsi (EAÜS) vahel. „Meditsiinis on teaduslik põhjendatus äärmiselt oluline, tudengite huvi kliinilise teaduse vastu on õige samm saada parimaks arstiks. ITK-s läbi viidud uuringud annavad uusi teadmisi ja tagasisidet haigustest ja nende ravist Eestis ning võimaldavad teha võrdlusi teiste riikidega. Projekt näitab nii arstiüliõpilaste usaldust ja huvi ITK vastu kui ka ITK arstkonna valmidust teadusuuringute läbiviimiseks ja noorte uurijate juhendamiseks. Mitmed tublid arstid on olnud ülikooli ajal EAÜS-is aktiivsed ning meie haigla on aastaid toetanud EAÜS-i ettevõtmisi.“

Ettekannetele järgnevas paneeldiskussioonis arutletakse kliinilise uurimistöö võimalikkuse ja vajalikkuse üle Eesti haiglates – kas ja mil määral on arstil vaja panustada oma aega teadustöösse, kuidas kindlustada uurimustööde usaldusväärsed tulemused ning mis on põhjuseks, et kliiniline teadustöö ei arene Eestis nii hästi kui võiks.

EAÜS teadusgrupi liikme Teele Mereni kinnitusel on Eesti Arstiteadusüliõpilaste Seltsil hea meel laiendada oma koostööpartnerite nimekirja niivõrd suursuguse ajalooga haiglaga nagu seda on ITK. „Projekt sai alguse tudengite soovist laiendada teadustööde tegemise võimalusi ka väljaspool Tartut. Rõõm on näha, et ITK on väga tudengisõbralik keskus, kus hoolitakse Eesti meditsiini tulevikust ning loodame, et meie koostöö jätkub ka järgnevatel aastatel. ITK näol on tegemist hea eeskujuga ja loodame, et sellest saavad inspiratsiooni tudengitega teaduslike projektide arendamiseks ka teised haiglad väljaspool Tartut.

Ida-Tallinna Keskhaigla tähistab sel sügisel 230. juubelit, mis annab märku meie kestvusest ja järjepidevusest. 

 

Kadri Penjam
Kommunikatsioonispetsialist

Tagasi