ITK koostöölepe Tartu Tervishoiu Kõrgkooliga aitab ühildada õdede töö ja õpingud

31. august 2015

31. augustil allkirjastatava Ida-Tallinna Keskhaigla ja Tartu Tervishoiu Kõrgkkooli koostööleppega tuuakse intensiivõenduse erialakoolitus  Tallinna ning võimaldatakse pealinnas töötavatel õdedel omandada eriõe diplom kodu- ja töökoha ligidal. 

Sõlmitav koostöölepe tagab, et Tartu Tervishoiu Kõrgkool avab paari aasta vältel Tallinnas õdede erialakoolituse spetsialiseerumisega intensiivõendusele vähemalt kahel korral. Esimene rühm tudengeid alustab oma õpinguid Tallinnas juba lähipäevil, septembris.

"Ida-Tallinna Keskhaigla jaoks on sõlmitav lepe oluline, kuna see parandab intensiivõendusele spetsialiseerunud õdede ettevalmistamise võimalusi kodukoha lähedal, ning pakub nõnda võimalust ühildada senisest paremini tööelu ja õpinguid. Loodame, et seeläbi töötab tulevikus senisest suurem hulk erialakoolituse läbinud õdedest just Tallinnas, " sõnas haigla  õendusjuht Ülle Rohi.  

Õdede erialakoolitus on mõeldud juba töötavatele, rakenduskõrgharidust omavatele õdedele. Tartu Tervishoiu Kõrgkoolis on võimalik õppida kliinilise õenduse, intensiivõenduse ja vaimse tervise õenduse erialal. Intensiivõenduse alla kuuluvad anesteesia-intensiivraviõendus ning erakorralise meditsiini õendus nii haiglates kui ka kiirabis.

Tartu Tervishoiu Kõrgkooli õe ja ämmaemanda õppekavade juhi Kersti Viitkari selgitusel alustab kõrgkool sel õppeaastal esmakordselt intensiivõenduse eriõdede koolitamist Tartus ja Tallinnas paralleelselt. Kahe grupi peale alustab õpet kokku 34 õde.

„Kuna erialakoolitusele tulijad valdavalt juba töötavad samas valdkonnas, siis ei saa tööjõupuuduses vaevlev tervishoiusüsteem õppe läbinute arvelt juurde uusi inimesi,“ selgitas Viitkar. „Küll paraneb märgatavalt tervishoiuteenuse kvaliteet, kuna kõrgkooli, haigla ja kiirabi koostöös saavad õppijad süvendatult teadmisi intensiivõenduse valdkonnas.“ 

Ida-Tallinna Keskhaigla ja Tallinna kiirabi koostöölepe Tartu Tervishoiu Kõrgkooliga peaks leevendama Ida-Tallinna Keskhaigla, Tallinna kiirabi ja Harju maakonnale vajalike intensiivõenduse eriõdede ettevalmistamist, leevendama seeläbi tööturu vajadusi ning pakkuma paindlikku õpet, ühildamaks senisest mugavamalt tööd ja õdede erialast õpet. Allkirjastatav koostöölepe kehtib 31. augustini 2017.

Tagasi