Ida-Tallinna Keskhaigla ja Kuressaare Haigla ühendasid jõud

24. september 2015

Eile allkirjastatud koostööleppe kohaselt osutavad Ida-Tallinna Keskhaigla arstid Kuressaare Haiglas vajalikke eriarsti vastuvõtte, parandades seeläbi tervishoiuteenuste kättesaadavust Saare maakonna elanikel

 

ITK juhatuse esimees Ralf Allikvee kinnitas, et Ida-Tallinna Keskhaiglale on alati olnud oluline teha koostööd teiste Eesti haiglatega.

 

„Meie personal koosneb oma eriala tippspetsialistidest ning kogemuste vahetamine ning enesetäiendamine on loomulik osa haigla igapäevatööst. Varasema koostöö jätkuks ametlikult sõlmitud koostöölepe seab raamid omavahelistele suhetele kahe haigla vahel ning sätestab vastastikused kohustused.“

 

Kuressaare Haigla juhatuse esimehe Viktor Sarapuu sõnul annab koostöölepe Saaremaa elanikkonna arstiabi kättesaadavusele juurde palju.

 

„Ida-Tallinna Keskhaigla näol on tegu tugeva koostööpartneriga, kelle abil jõuab Saaremaa patsiendini parim erialaspetsialistide poolt pakutav arstiabi. Kuressaare Haigla varasem koostöö Tartu Ülikooli Kliinikumiga on olnud edukas ja julgustanud meid sõlmima ka teiste haiglatega samalaadseid koostööleppeid – just tugeva keskhaigla kuvandit kandev ITK oli seetõttu lepingupartneriks sobivaim,“ sõnas omalt poolt juhatuse esimees Viktor Sarapuu.

 

Sõlmitud koostöölepe hõlmab ambulatoorse arstiabi osutamist, haigla personali kvalifikatsiooni tõstmiseks vajaliku õppe- ja teadustöö läbiviimist ning uute ravimeetodite rakendamist konverentside, seminaride ja õppuste näol. Samuti ühtsete tegevusjuhiste koostamist ja rakendamist III raskusastme patsientide suunamiseks ja jätkuraviks, lisaks meditsiinilise informatsiooni ning  meditsiinitehnika-alaste kogemuste vahetamist.

 

Ida-Tallinna Keskhaigla tähistab sel sügisel 230. juubelit, mis annab aimu meie kestvusest ja järjepidevusest.

 

Tagasi