Aprillis on patsientidel võimalik osaleda rahulolu-uuringus

1. aprill 2016

Aprillis on ambulatoorsele vastuvõtule pöörduvatel patsientidel võimalik anda hinnang haigla tööle, täites külastusel saadava paberkandjal rahulolu-uuringu ning jättes selle haigla koridorides tagasiside kleebisega postkasti.

Uuringu eesmärgiks on välja selgitada patsientide rahulolu ambulatoorse tervishoiuteenusega Ida-Tallinna Keskhaiglas. Küsimustikke jagavad vastuvõtukabinetis arstid, õed, ämmaemandad või teised spetsialistid. Uuringuankeeti saab täita ka haigla kodulehel www.itk.ee/rahuloluuuring.

Hindamise aluseks on 6 haigla ühiselt välja töötatud küsimustik, milles palutakse anda tagasiside järgmistes punktides: arsti, õe või teise spetsialisti suhtumise ja selgitused; teave uuringute ja protseduuride ning ravimite kasutamise kohta ning juhised, kuidas terviseprobleemidega kodus toime tulla.

Ankeedi täitmine on anonüümne ja vabatahtlik, andmeid kasutatakse üldistatult. Täidetud ankeedi saab panna koridorides postkasti, millel kleebis „Sinu tagasiside on meile oluline“.

Välja selgitatakse patsientide rahulolu mõjutavad tegurid nii haigla kui ka osakondade lõikes.

Aastal 2014 läbi viidud uuringu tulemuste kohaselt oli üldine rahulolu ambulatoorse tervishoiuteenusega kõrge. Vastanutest 81,4% väitis, et jäid külastusega väga rahule ning 80% vastanutest väitis toona, et kui peaks tekkima taas vajadus raviteenuse järele, eelistavad nad kindlasti raviteenuse pakkujana just Ida-Tallinna Keskhaiglat.

Samal perioodil viib uuringu läbi veel viis haiglat: Tartu Ülikooli Kliinikum, Põhja-Eesti Regionaalhaigla, Lääne-Tallinna Keskhaigla, Ida-Viru Keskhaigla, Pärnu Haigla.

Tagasi