Tunnustasime silmapaistvamaid õendus- ja hooldustöötajaid

11. mai 2016

Rahvusvahelise õdede ja ämmaemandate päeva pidulikul koosviibimisel tunnustas Ida-Tallinna Keskhaigla oma õendus- ja hooldustöötajaid. Lisaks kuulutati juba kaheteistkümnendat korda välja Florence Nightingale`i stipendiumi saaja, kelleks on sel aastal endokrinoloogia polikliiniku õde Aili Saukas.

Eile, 10. mail tähistasid ITK õendusvaldkonna töötajad oma kutsepäeva, mille raames tunnustati kolleegide poolt valitud kliinikute aasta töötajaid. Koosviibimisel tervitasid kohaletulnuid haigla juhtkond ning tervishoiu kõrgkoolide ja õdede liidu esindajad.

Tänavuse Florence Nightingale`i nimelise stipendiumi pälvis endokrinoloogia polikliiniku õde Aili Saukas, kes on Ida-Tallinna Keskhaiglas töötanud 20 aastat.

„Traditsiooniliselt tunnustame töötajaid, keda just kolleegid on sel aastal pidanud tunnustuse saamise vääriliseks. Aili Saukase puhul väärib lisaks õe igapäevatööle esiletoomist tema roll diabeediõenduse arendajana ning koolitustegevus. Lisaks kolleegidele on ta koolitanud perearste, pereõdesid, elanikkonda üle terve Eesti. Viinud läbi loenguid nii eesti- kui venekeelsele kuulajaskonnale,“ sõnas Ida-Tallinna Keskhaigla õendusjuht Ülle Rohi.

Ida-Tallinna Keskhaigla seitsme kliiniku osakondade poolt esiletõstetud töötajate seast kuulutati tänavu välja 74 Aasta õendus- ja hooldustöötajat.

Eripreemiaga Aasta Koolitaja 2016 pärjati koolituste organiseerimise, ettekannete, seminaride ja töötubade läbiviimise eest ning kolleegide juhendamise eest perinataalkeskuse ämmaemand, imetamise nõustamise juht Ada Vahtrik. Aasta Praktikajuhendaja 2016 tunnustuse pälvis koostöö eest koolitusosakonnaga õendusüliõpilaste praktika koordineerimise ning arendamise eest I taastusraviosakonna õde Ivi Persidski.

Tagasi