Patsiendid saavad hääletada haiglas ajavahemikul 09.10. – 11.10.2017

2. oktoober 2017

Haiglaravil viibival hääleõiguslikul isikul on võimalus hääletada haiglas 9. oktoobrist kuni 11. oktoobrini.

Selleks peab isik esitama eelnevalt kirjaliku taotluse kas ise või näiteks perekonnaliikme/haigla töötaja vahendusel vastavale valla- või linnavalitsusele, Tallinnas linnaosavalitsusele või alates 09.10.2017 otse  jaoskonnakomisjonile. Taotluse esitamise viimane tähtaeg on 11.10.2017 kell 14.00.

Patsiendid saavad hääletada haiglas ajavahemikul 09.10. – 11.10.2017.

Hääletamiseks peab isikul olema isikut tõendav dokument.

Kui isik ei ole võimeline ise hääletamissedelit täitma võib teda abistada mõni muu valija sealhulgas ka hääletamist korraldav jaoskonnakomisjoni liige (välja arvatud KOV kandideeriv isik).

Lisaks eeltoodule saab valija alates neljapäevast, 5. oktoobrist kella 9.00-st kuni kolmapäeva, 11. oktoobri kella 18.00-ni ööpäevaringselt elektrooniliselt hääletada veebilehel www.valimised.ee.

Teisele isikule hääletamiseks ID-kaardi ja koodide üleandmine ei ole lubatud.

Taotluse blankette saab õdede postist / osakonna sekretäri käest. Täidetud taotlus viia õdede posti. Taotlus täidetakse vabas vormis. Taotluses tuleb märkida asukohas hääletamise taotlemise põhjus, näiteks: terviseseisund

Tagasi