Tallinna Reaalkool ja Ida-Tallinna Keskhaigla alustavad reaal-meditsiini õppesuunaga

5. september 2017

ITK ja Reaalkool sõlmisid 4. septembril koostöölepingu, mille kohaselt alustab Reaalkoolis reaal-meditsiini õppesuund.

„Meie koostöö eesmärgiks on parandada gümnaasiumihariduse kvaliteeti ja populariseerida akadeemilist meditsiiniharidust avatava õppesuuna kaudu. Kursused võimaldavad Reaalkooli õpilastel kujundada parema arusaamise inimese anatoomiast ja füsioloogiast, organismides kulgevatest protsessidest, tervisekäitumisest ning tervishoiuga seotud erialadest,“ sõnas Tallinna Reaalkooli õppealajuhataja Martin Saar.

Reaal-meditsiini õppesuund annab õpilastele võimaluse tutvuda Eesti tervishoiukorraldusega ning saada ülevaade haigla igapäevatööst. Ühtlasi täiendavad ja rakendavad õpilased bioloogias, keemias ja füüsikas omandatud teadmisi meditsiinivaldkonna aspektidega. Samuti saavad nad ülevaate kaasaegse meditsiinitehnoloogia uusimatest vahenditest ja nende kasutamisest patsientide ravis. Koostöö vormiks on haigla spetsialistide loengud ja juhendatud seminarid ning praktikumid haiglas kolme gümnaasiumiaasta jooksul.

Ida-Tallinna Keskhaigla teadusosakonna juhataja Marika Tammaru sõnul koostöö eesmärgiks innustada rohkem noori omandama kõrgharidust meditsiiniga seotud erialadel. „Kooli ja haigla koostöö on väga heaks võimaluseks noortele oma kutsumusega juba enne kõrgkooli kokku puutuda,“ ütles Tammaru. Ida-Tallinna Keskhaigla on Reaalkooliga koostööd tehtud ennegi. „Meie haigla on meditsiinist huvitatud õpilastele andnud võimaluse teha erinevaid uurimistöid ja olnud neile juhendajaks. Nüüd aga saavad noored tervishoiualaseid teadmisi süstematiseeritult omandada juba keskkoolis,“ lisas Tammaru.

2017.-2018. õppeaastal alustab reaal-meditsiini õppesuunal õpinguid 33 õpilast. Loodava õppesuuna kõrval on koolis veel kolm õppesuunda: reaal-majanduse suund, reaal-tehnoloogia suund koostöös Tallinna Tehnikaülikooliga ja reaal-programmeerimise suund, mille suunakursuste juhendajad on Tallinna Ülikooli õppejõud. Kõikide õppesuundade õppekavad sisaldavad laia matemaatikat ning täiendavaid kursuseid füüsikast, keemiast ja bioloogiast.

Tagasi