ITK-s algas regulaarne ning kõiki kliinikuid haarav õppetöö

10. oktoober 2019

Käesoleva kalendriaasta alguses alustas tegevust teadusosakonna poolt juhitav töögrupp, mille eesmärgiks on esimese õpetava haiglana Eestis pakkuda kõigile haigla residentidele ja tudengitele korrapärast ning residentide enda vajadustest lähtuvat õppetööd.

Koolitused, harjutused ja arutelud toimuvad juba praegu igal nädalal ning seda täiendamaks igapäevast praktilist õpet osakondades ja keskustes.

Oluline on ka see, et kogu õppetöö toimub tööaja sees ning nii residentidel kui ka õpetavatel arstidel on selleks ettenähtud nö kaitstud (eraldatud) aeg.

Esmane vastukaja on nii residentide kui ka õpetavate arstide poolt olnud väga hea. Samas on leitud ka esimesi tehnilisi kitsaskohti ning teadusosakonna rõõm ning vastutus on just aidata kaasa õppetöö sujumisele esimesest päevast alates.

Tagasi