Statsionaarsete patsientide rahulolu-uuring Ida-Tallinna Keskhaiglas ja teistes Eesti haiglates

2. aprill 2019

Aprillis viiakse läbi statsionaarsel ravil olevate patsientide seas rahulolu-uuring.

Eesti kuus suuremat haiglat (Ida-Tallinna Keskhaigla, Tartu Ülikooli Kliinikum, Põhja-Eesti Regionaalhaigla, Lääne-Tallinna Keskhaigla, Ida-Viru Keskhaigla ja Pärnu Haigla) korraldavad alates 2011. aastast igal aastal ühiselt patsientide rahulolu-uuringuid, mis on tervishoiuteenuste kvaliteedi jälgimise ja parandamise oluliseks osaks.

Aprillis palume statsionaarsel ravil olevatel patsientidel hinnata rahulolu tervishoiuteenusega. Patsiendil palutakse hinnata rahulolu haiglaraviga, arsti, õe, ämmaemanda suhtumise ja selgitustega; teabega uuringute ja protseduuride ning ravimite kasutamise kohta; juhistega, kuidas haigusega kodus toime tulla. Ankeedi koostamisel on arvestatud peamisi statsionaarsete tervishoiuteenustega rahulolu mõjutavaid tegureid, võimaldades hinnata patsientide rahulolu 26 erinevat aspekti.

Küsitluse aluseks on haiglate kvaliteedi  töörühmas ühiselt välja töötatud ankeet eesti ja vene keeles.

Ankeet antakse patsiendile eelmisel päeval enne haiglast lahkumist. Ankeedile vastamine on anonüümne ja patsientidele vabatahtlik. Juhul, kui patsient ei suuda tervislikust seisundist tulenevalt ankeeti ise täita, kuid on nõus vastama, võib selle täita patsiendi ütluste alusel ka õde või patsiendi saatja. Täidetud ankeedid palume patsientidel panna postkasti „Teie tagasiside on meile oluline“.

Rahulolu-uuringu küsimustike vastustest saadav tagasiside aitab parandada tervishoiuteenuste kvaliteeti ja suurendada rahulolu.

 

 

Tagasi