Uudised

 • Plaanilise ravi ajutine peatamine kirurgia- ja sisekliinikus 23. september 2020

  Plaanilise ravi ajutine peatamine kirurgia- ja sisekliinikus

  Ida-Tallinna Keskhaiglas on plaaniline ravi peatatud nädala lõpuni kirurgiakliinikus üldkirurgia ja uroloogia erialal ning sisekliiniku kõikidel erialadel väljaarvatud onkoloogias ja reumatoloogias.

 • 22. september 2020

  ITK ortopeediakeskuse plaaniline ja ambulatoorne ravi peatatud

  Seoses ortopeediakeskuse ühe töötaja haigestumisega Covid-19 infektsiooni, testisime ettevaatusabinõuna ortopeediakeskuses kõiki 31 patsienti ning täiendava abinõuna oleme alates tänasest alustanud ka haiglapersonali testimist COVID-19 viiruse suhtes.

 • 17. september 2020

  ITK tähistab patsiendiohutuse päeva

  Patsiendiohutuse päeva põhirõhk on sel aastal tervishoiutöötajate ohutusel, tervishoiutöötajatele tänu ja lugupidamise väljendamiseks on Ida-Tallinna Keskhaigla üksustes oranžid õhupallid.

 • 16. september 2020

  Haigekassa ootab tagasisidet kaugvastuvõtu kogemuse kohta

  Haigekassa jätkab kaugvastuvõttude rahastamist eriarstiabis ka tavaolukorras, sest teenust peavad vajalikuks nii patsiendid kui tervishoiutöötajad. Et saada ülevaade, kuidas raviasutused kaugvastuvõtte praktikas teevad, kogub haigekassa patsientide kogemuse kohta tagasisidet.

 • 13. september 2020

  ITK meditsiinitudengite seas populaarne

  Ida-Tallinna Keskhaigla sai Atraktiivne Tööandja meditsiinitudengite arvestuses kolmanda koha.

 • 9. september 2020

  Ida-Tallinna Keskhaigla kehtestab patsientide külastuskeelu

  Seoses viiruste levikuga kehtib alates 10. septembrist Ida-Tallinna Keskhaiglas haiglaravil viibivate patsientide külastuskeeld, samuti taastatakse haiglasse tulevatele patsientidele maskikandmise kohustus.

 • 6. september 2020

  Info rasedatele uriiniproovide toomise kohta

  Taas saavad rasedad tuua uriiniproove naistekliiniku emadusnõuandlasse.