Ravitöö ümberkorraldamine alates 16.03.2020

14. märts 2020

Ida-Tallinna Keskhaigla piirab seoses tervishoiu hädaolukorraga plaanilist ravi, patsientidega võetakse ühendust.

Terviseamet käsitleb praegust olukorda Eestis tervishoiu hädaolukorrana ja sotsiaalminister on nõustunud Terviseameti ettepanekuga tõsta tervishoiu valmisoleku tase 1 tervishoiu valmisoleku tasemele 2. See tähendab, et haiglad hakkavad plaanilist ravi piirama, et tulla toime erakorralise ravivajaduse kasvamisega.

Sellega seoses lõpetab Ida-Tallinna Keskhaigla alates esmaspäevast, 16.03, plaanilise statsionaarse ravitöö, st plaaniliste patsientide haiglaravile võtmine, kirurgilised operatsioonid ning diagnostilised uuringud. Jätkub erakorraline töö. Plaaniline ambulatoorne töö jätkub, kuid võimalusel kasutatakse alternatiivina ambulatoorseid kaugvastuvõtte.

Haigla võtab ühendust patsientidega, kes on varasemalt planeeritud plaanilistele vastuvõttudele ja ravile. Kaugvastuvõtu sobivuse konkreetse patsiendi terviseprobleemi käsitlemisel otsustab vastuvõttu läbiviiv tervishoiutöötaja.

Õendus- ja hooldusabikliinikusse ei võeta ITK väliseid patsiente.

Tagasi