Tähistame õdede päeva

11. mai 2020

12. mai on rahvusvaheline õdede päev ja kogu 2020. aasta õdede ja ämmaemandate aasta, et viidata üle maailma õdede ja ämmaemandate poolt osutatavale elutähtsale teenusele ning näidata, et kvaliteetset tervishoiuteenust pakkuva tervishoiumeeskonna südameks on õed ja ämmaemandad.

12. mai tähistab ühtlasi kaasaegse õenduse rajaja Florence Nightingale sünniaastapäeva, millest möödub täna 200 aastat. WHO on kuulutanud käesoleva aasta rahvusvaheliseks õdede ja ämmaemandate aastaks, et näidata, et kvaliteetset tervishoiuteenust pakkuva tervishoiumeeskonna südameks on õed ja ämmaemandad ning need on spetsialistid, kes on professionaalse tegutsemisega abivajajate kõrval kogu nende elukaare vältel.

Ida-Tallinna Keskhaigla umbes 2500 töötajast ligi 1600 ehk pea 2/3 on õendus- ja hooldusvaldkonda kuuluvate ametite esindajad, kellest omakorda ligi 900 on just õe või ämmaemanda kutsega. Need numbrid näitavad selgelt, milline osatähtsus ja kaalukas roll on õendus- ja hoolduspersonalil haigla igapäevategevuses. Õed annavad igapäevaselt panuse tervishoiu teenuse osutamisse ja nende olemasolu tagab haigla kestlikkuse ja seeläbi võimaldab täita haigla üht olulisemat missiooni - tagada tervishoiuteenus ja turvatunne ühiskonnas laiemalt olenemata aegadest ja võimalustest.

Rahvusvahelise õdede päeva raames on meie haigla traditsiooniks olnud tänada ja tunnustada kõiki õendusvaldkonna töötajaid – õdesid ja ämmaemandaid, bioanalüütikuid ja radioloogiatehnikuid, füsioterapeute ja tegevusterapeute, hooldustöötöötajaid ja assistente ning tervishoiu kõrgkoolides alles õppivaid kolleege, kes on end haiglaga sidunud.

Haigla tunnustab kliinikute ja osakondade õendusvaldkonna juhte, kes on viimastel koroonakriisi kuudel olnud kiired ja paindlikud tööd ümber organiseerima, et tagada ohutu ravikeskkond nii Covid-19 patsientidele kui kõigile teistele patsientidele, kes tervishoiuteenust vajasid, samuti hoolitsesite ohutu töökeskkonna tagamise eest oma kolleegidele.

Mida tähendab õendus õdedele?

Gastroenteroloogiakeskuse õde Jaanika Survo ütleb, et õendus on õiges annuses eetikat, inimlikkust, teadmisi ja kogemust. „On kunst neid annuseid praktikas õigeks tiitrida. Olulisem ülesanne ongi teha seda, milleks on meid õpetatud ning austada elu ja patsiente,“ ütleb Survo. „Õe töö vundamendiks on inimlikkus.“

Lülisambakeskuse õde Vladislav Averkin on töö jooksul õppinud, et patsiendi nõustamine on väga oluline. „Kui patsiendiga mitte tegeleda, siis ta tunneb end kaitsetuna ja hirmununa, sest ta ei tea, mis temaga tehakse. Ta kardab iga kõrvaltoimet, ja võib paanikasse sattudes stressist ja paanikast tekitada endale veel suuremaid hädasid. Selgitamine on üks suur ja tähtis osa õe tööst. Minu meelest taastub patsient ilma stressita palju kiiremini.“

Radioloogiatehnik Anastassia Lazareva soovitab õppida õeks nendel, kes armastavad inimesi. „Õeks sobib inimene, kes vaatamata mõnikord ettetulevatele raskete olukordadele suudab säilitada positiivsust, värsket pead ja jõudu minna edasi.“

Õnnitleme kõiki õdesid ja õendusvaldkonna töötajaid!

Tagasi