Vaegnägijatele
Registratuur:

Patsientide nõukoda

 

PNKlogo

Ida-Tallinna Keskhaigla patsientide nõukoda on 2023. aasta septembris tööd alustanud vabatahtlik, patsiente ja nende lähedaste esindajaid koondav nõuandev kogu haiglale. Nõukoja eesmärk on kujundada patsientide ja nende lähedaste kaasamise kaudu inimkesksemaid patsienditeekondasid ning teenuseid, et tagada patsientide rahulolu haiglas.

Nõukoja ülesanneteks on patsiendi vaate andmine haigla sise- ja väliskommunikatsiooni korraldamisele, erinevate teenuste ja patsienditeekondade disainimisel ning elanikonnale suunatud koolituste ja teiste tervisehariduslike tegevuste algatamiseks.

Patsientide nõukoja liikmed 15.09.2023 seisuga on Avo Hein (nõukoja esimees), Hele-Riin Hunt (nõukoja aseesimees), Kadri Penjam, Laine Siim, Lea Lumi, Liina Daum, Mai Olde, Mihhail Vladislavlev ja Signe Valgemäe. Ida-Tallinna Keskhaigla esindajad Kätlin Pallo, Lea Karik ja Agris Koppel.

Lisaküsimused patsientide nõukoja töö kohta: patsientidenoukoda [at] itk.ee

Kohtumiste kokkuvõtted:

2024

13. veebruari kohtumisel andis oma tegevusvaldkonnast ülevaate haldusteenistus ning tutvustati ka patsiendiohutussüsteemi rakendamist. Toimus esmane arutelu patsiendi logistikast, kus selgus, et vastuvõtule registreerimine on lihtne ja mugav, aga peamine kitsaskoht on ajaline planeerimine seoses parkimisprobleemidega nii Magdaleena kui Ravi üksuste juures. Võimalusel tuleb patsientidele anda täpsustav info, et eelistatult tulla ühistranspordiga või varuda aega parkimiskoha leidmiseks.

9. jaanuari koosolekul andis oma tööst tervikliku ülevaate ravijuht dr Sukles. Oma tegevusi tutvustasid ka õigus- ja hankeosakond ning kvaliteediosakond. Lisaks andis haigla jurist ülevaate eutanaasiaga seotud temaatikast ning toimus arutelu.

2023

12. detsembri kohtumisel anti ülevaade haiglatoitlustuse põhimõtetest, toitlustuse auditist ning tutvustati toitmisravi meeskonna tegevust. Arutelu toimus nii menüüde määramise kui ka paindlikkuse üle ning tõdeti, et toitumise teemal on vajalik ja võimalik veel palju ära teha nii personali kui ka patsientide teadlikkuse tõstmisel. PNK liikmed andsid tagasisidet haigla sisekorrale ning selgus, et kord on suhteliselt hästi arusaadav ja inimlikus keeles kirja pandud. Edaspidi hakatakse patsientide arvamust küsima ka patsiendi infomaterjalide ja muude patsiendidokumentide osas.

14. novembri kohtumisel arutleti elanikkonnale suunatud tervisealaste koolituste teemadel. Ülevaate tehtust ja järgmise aasta plaanidest tegi ITK koolitusosakond. Lisaks tutvustas haigla klienditeenidusjuht tervishoiuteenuste struktuuri ja teenustele saamise viise. 

10. oktoobri koosolekul anti ülevaade haigla kodulehe arendustest ja külastatavusest ning patsientide esindajad arutlesid info kättesaadavuse ja infoliikumise parendamise üle. Toimus ka patsientide tagasiside- ja rahulolu uuringu tulemuste tutvustus ning arutelu.

15. septembril, nõukoja esimesel koosolekul andis haigla juhatuse esimees Tarmo Bakler ülevaate haiglast. Ülle Rohi tutvustas patsientide nõukoja ellu kutsumise tausta ning seost ülemaailmse patsiendiohutuse päevaga, mille keskseks teemaks on käesoleval aastal patsientide kaasamine patsiendiohutuse nimel. Sissejuhatavate teemade järel rääkis haigla omapoolsetest ootustest nõukojale ning liikmed jagasid enda ootusi nii nõukojale, kui haiglale ja tervishoiusüsteemile laiemalt. Patsientide nõukoja põhimääruse kavandi, sh töökorralduse arutelu järgselt valiti nõukoja esimees ja aseesimees ning lepiti kokku 2023. ja 2024. aasta kohtumiste ajakava ning teemad.