Vaegnägijatele
Registratuur:

Õppe- ja praktikabaas eri õppetasanditel õppijatele

Meie haigla soovib anda oma panuse kõigi tulevaste kolleegide – arstide, õdede, ämmaemandate ning teiste tervishoiutöötajate koolitamisse, olles õppe- ja praktikabaasiks eri õppetasanditel õppijatele. Läbi aastakümnete on meie haiglas oma praktika sooritanud väga mitme kutse- ja eriala tulevased esindajad: õed, ämmaemandad, arstid, füsioterapeudid, proviisorid, farmatseudid, tegevusterapeudid, optometristid, bioanalüütikud, radioloogiatehnikud, massöörid, logopeedid, sotsiaaltöötajad, hooldustöötajad jmt.

Jane_Kirsipuu_sünnitusosakond

Esmakordselt meie haiglas praktikat alustavatele üliõpilastele toimub sissejuhatav infotund kohe esimesel praktikapäeval, kui ei ole kokku lepitud teisiti. Esmased juhendid saadab Sinu õppeasutusele meie haigla praktika üldkoordinaator.

Palun võta infotundi kaasa kehtiv tervisetõend või selle koopia. Ilma tervisetõendit esitamata ei saa me Sind kliinilisele tööle lubada.

Pärast infotundi alustad praktikat vastavalt haigla praktikakoordinaatori saadetud infole või rotatsioonikavale juba konkreetses kliinikus või keskuses.

Töötamine kooli kõrvalt

Kui soovid õpingute kõrvale praktilist töökogemust, siis siit leiad vastavalt oma erialaõpingutele ja läbitud kursustele töötamisvõimalused meie haiglas.

Eriala I–II kursus III kursus IV kursus V–VI kursus
Arst

hooldaja

osakonna abiline

hooldaja abiõde abiarst
Ämmaemand

hooldaja

osakonna abiline

hooldaja abiämmaemand  
Õde

hooldaja

osakonna abiline

abiõde abiõde  
Füsioterapeut hooldaja abifüsioterapeut    
Tegevusterapeut hooldaja hooldaja abitegevusterapeut  
Bioanalüütik assistent abibioanalüütik    

Arstiõppe üliõpilased (1.–6. kursus)

Meil on kaasaegsed tingimused õppe- ja teadustööks kliinilistel erialadel, mis on kasulikud nii arstiõppe prekliinilise kui ka kliinilise õppe läbimisel (1.–5. kursus) ning vajalikud 6. kursuse kliinilise praktika läbiviimiseks ja läbimiseks.

Oleme kindlad, et hästi läbimõeldud ning eesmärgipärane kliiniline praktika paneb aluse edukale residentuurile. Tule ja koge ise tööd kliinikus, osale teadus- või õppeprojektis ning saa ülevaade enda arenguvõimalustest ja väljakutsetest Ida-Tallinna Keskhaiglas. Loe lähemalt