Vaegnägijatele
Registratuur ja info:

Õppe- ja praktikabaas eri õppetasanditel õppijatele

Meie haigla soovib anda oma panuse kõigi tulevaste kolleegide – arstide, õdede, ämmaemandate ning teiste tervishoiutöötajate koolitamisse, olles õppe- ja praktikabaasiks eri õppetasanditel õppijatele. Läbi aastakümnete on meie haiglas oma praktika sooritanud väga mitme kutse- ja eriala tulevased esindajad: õed, ämmaemandad, arstid, füsioterapeudid, proviisorid, farmatseudid, tegevusterapeudid, optometristid, bioanalüütikud, radioloogiatehnikud, massöörid, logopeedid, sotsiaaltöötajad, hooldustöötajad jmt.

Jane_Kirsipuu_sünnitusosakond

Esmakordselt meie haiglas praktikat alustavatele üliõpilastele toimub sissejuhatav infotund kohe esimesel praktikapäeval, kui ei ole kokku lepitud teisiti. Esmased juhendid saadab Sinu õppeasutusele meie haigla praktika üldkoordinaator.

Palun võta infotundi kaasa kehtiv tervisetõend või selle koopia. Ilma tervisetõendit esitamata ei saa me Sind kliinilisele tööle lubada.

Pärast infotundi alustad praktikat vastavalt haigla praktikakoordinaatori saadetud infole või rotatsioonikavale juba konkreetses kliinikus või keskuses.

Töötamine kooli kõrvalt

Kui soovid õpingute kõrvale praktilist töökogemust, siis siit leiad vastavalt oma erialaõpingutele ja läbitud kursustele töötamisvõimalused meie haiglas.

Eriala

I–II kursus

III kursus

IV kursus

V–VI kursus

Arst

hooldaja

osakonna abiline

hooldaja

abiõde

abiarst

Ämmaemand

hooldaja

osakonna abiline

hooldaja

abiämmaemand

 

Õde

hooldaja

osakonna abiline

abiõde

abiõde

 

Füsioterapeut

hooldaja

hooldaja

abifüsioterapeut

 

Tegevusterapeut

hooldaja

hooldaja

abitegevusterapeut

 

Bioanalüütik

assistent

abibioanalüütik

 

 

Arstiõppe üliõpilased (1.–6. kursus)

Meil on kaasaegsed tingimused õppe- ja teadustööks kliinilistel erialadel, mis on kasulikud nii arstiõppe prekliinilise kui ka kliinilise õppe läbimisel (1.–5. kursus) ning vajalikud 6. kursuse kliinilise praktika läbiviimiseks ja läbimiseks.

Oleme kindlad, et hästi läbimõeldud ning eesmärgipärane kliiniline praktika paneb aluse edukale residentuurile. Tule ja koge ise tööd kliinikus, osale teadus- või õppeprojektis ning saa ülevaade enda arenguvõimalustest ja väljakutsetest Ida-Tallinna Keskhaiglas. Loe lähemalt