Vaegnägijatele
Registratuur:
Registratuur:

Esita teabenõue

Isikuandmete väljastamine Ida-Tallinna Keskhaiglast

Tutvu enne Teabenõude esitamist oma terviseandmetega ID-kaardi või mobiil-ID  abil www.ipatsient.ee või  www.digilugu.ee

Ravidokumentidest väljavõtete ja/või koopiate saamiseks:

 • laadige taotluse veebivorm (pdf-kujul leiate SIIT oma arvutisse; täitke see ja saatke info [at] itk.ee (info[at]itk[dot]ee)
 • tulge polikliiniku registratuuri ja täitke taotlus terviseandmete väljastamiseks või helistage info saamiseks kantseleisse tel 620 7959 või  kõnekeskuse numbril 666 1900

Avaliku teabe seadusest tuleneva päringu jaoks palume edastada sooviavaldus info [at] itk.ee (info[at]itk[dot]ee)

Isikuandmed väljastatakse:

 • kui andmete küsija soovib andmeid enda kohta
 • kui andmete küsijal on õigus saada teise isiku andmeid isikuandmete kaitse seadusest tulenevalt ning ta esitab selle tõendamiseks dokumendi (sünnitunnistus, kohtuotsus, pärimisõiguse tunnistus vms)
 • kui andmete küsija, kes  soovib andmeid teise isiku kohta, esitab selle isiku  omakäeliselt või digitaalselt allkirjastatud volituse

Dokumendi väljastamise tasu

 • kui dokument on andmete küsija enda kohta, tuleb dokumendi väljastamise eest paberkandjal maksta tasu 0,13 EUR alates 21. leheküljest
 • muudel juhtudel tuleb dokumendi väljastamise eest paberkandjal maksta tasu 0,13 EUR iga väljastatud lehekülje eest
 • dokumendi väljastamise eest ei tule tasuda kindlustatud isikutel, kui dokument on vajalik haigekassale, õiguskaitseorganile, teisele tervishoiuteenuse osutajale seoses tervishoiuteenuse osutamise lepingu täitmisega, töövõimetusekspertiisiks või puude raskusastme määramiseks või muudel seadusega sätestatud juhtudel (ravikindlustuse seaduse § 73 lg 3).

Tasu dokumendi väljastamise eest on kehtestatud Ida-Tallinna Keskhaigla juhatuse otsusega. Tasumine toimub Ida-Tallinna Keskhaigla registratuurides.

Ida-Tallinna Keskhaigla kantselei töötab tööpäeviti 8.00–16.00.

Ida-Tallinna Keskhaigla polikliinikud töötavad järgmiselt:

 • Magdaleena polikliiniku registratuur (Pärnu mnt 104, D korpus) E–N 7.30–19.00; R 7.30–18.00
 • Keskhaigla polikliiniku registratuur (Ravi tn 18, C korpus) E 7.30–19.00; T–R 7.30–18.00
 • Keskhaigla naistekliiniku registratuur (Ravi tn 18, B korpus) E–R 7.30–19.00
 • Tõnismäe polikliiniku registratuur (Hariduse tn 6) E–R 7.30–19.00
 • Järve polikliiniku registratuur (Energia tn 8) E–R 7.30–19.00; L–P 12.00–19.00

Terviseandmed väljastatakse või terviseandmete väljastamisest keeldumisest teatatakse patsiendile (tema esindajale) või kolmandale isikule tarbetu viivituseta, kuid mitte hiljem kui ühe kuu jooksul pärast taotluse saamist.

Dokumendid väljastatakse paberkandjal või elektrooniliselt. Paberkandjal dokumentide väljastamisel tuleb esitada registratuuris isikut tõendav dokument.

NB! Valides dokumendi väljastamise viisiks „krüpteeritult e-posti teel“, on vajalik kehtivate ID-kaardi sertifikaatide ning PIN1 olemasolu. Päringu vastus saadetakse teile elektroonselt e-posti teel. Rohkem infot ID-kaardi kasutamise kohta www.id.eeDokument väljastatakse krüpteeritult ainult andmete küsijale enda kohta.

Taotlus terviseandmete saamiseks

Dokumendi liik, millest soovitakse koopiat

Andmete väljastamine

Andmetele tuleb järele*
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.