Vaegnägijatele
Registratuur:

Sisekliinik

Sisekliinik on haigla üks suuremaid kliinikuid ja meie enam kui 400 töötajat pakuvad üheksas erialakeskuses usaldusväärset ja professionaalset abi nii erakorralist kui plaanilist ravi vajavatele haigetele.

Meie jaoks on esikohal patsiendi vajadused

 • Peame oluliseks õigeaegselt alustatud ravi, et hoida ära töövõimekaotus ning kindlustada täisväärtuslik elu.

 • E-konsultatsioonid perearsti ja eriarsti vahel kiirendavad haige jõudmist õige spetsialisti juurde ning toetavad perearsti tema töös.

 • Päevaravi võimaldab kiiresti ja mugavalt teha uuringuid ja raviprotseduure.

 • Meie polikliiniku vastuvõttude maht on suurim võrreldes teiste haiglatega, see tagab patsiendile parima ravi ja jälgimise.

 • Tänu multidistsiplinaarsetele meeskondadele on keerulise patoloogiaga haigeid võimalik ravida üheaegselt mitme eriala spetsialisti koostöös. Selliselt saavad parimat abi diabeedihaiged, südame probleemidega kasvajahaiged jt.

 • Mõned meie erialakeskused on ainsad oma valdkonnale spetsialiseerunud üksused kogu Eestis.

 • Terviseaudit on hea võimalus aega hindavale inimesele lasta kontrollida oma tervist ja alustada vajadusel ravi.

Arstikunst – see on koostöö

 • Parim ravitulemus saavutatakse arsti, õe ja patsiendi hea koostöö tulemusel.

 • Patsientide paremaks nõustamiseks ja jälgimiseks oleme loonud spetsiaalsed kabinetid, kus võtavad vastu eriväljaõppega õed. Mitmed sellised kabinetid on esimesed omataolised Eestis ning need on olnud aluseks teiste haiglate spetsialistide koolitamisel.

 • Koostöös teiste kliinikutega viiakse iga aasta ellu uusi projekte, mis aitavad parandada ravitulemusi. Näiteks on saavutatud paremaid tulemusi ortopeedilistel ja kasvajahaigetel, kelle terviseprobleemide ja ravi korrigeerimisega on alustatud juba enne operatsiooni.

 • Meie spetsialistid teevad rahvusvahelist koostööd mitmete Euroopa ülikoolide, juhtivate haiglate ja erialaseltsidega.

 • Koostöö meditsiinitehnoloogia ja IT teenistusega tagab alati värskeimad lahendused ravivõimaluste uuendamise vallas.

 • Sisekliiniku konverentsid on pannud aluse paremale koostööle perearstide ja teiste haiglate spetsialistidega.

 • Toetame kolleege teistest haiglatest koostöövõrgustiku abil.

Oleme pikkade traditsioonidega ja vaatame tulevikku

 • Toetudes traditsioonidele ja kogemustele oleme avatud uuele ning valmis muutusteks.

 • Järjepidev koolitus- ja teadustöö tagab meie kompetentsuse ja konkurentsivõime.

 • Oleme õppebaasiks tervishoiukõrgkoolidele ning Tartu Ülikoolile, võtame hea meelega vastu residente ja tudengeid ning rõõmustame iga uue kolleegi üle.

 • Näeme veel paremaid arenguvõimalusi uues Tallinna Haiglas.

Töötajad

Alice Lill
Alice Lill
juhataja
E-post:
alice.lill [at] itk.ee
Kaidi Traumann
Kaidi Traumann
õendusjuht
Telefon:
E-post:
kaidi.traumann [at] itk.ee
Sinikka Jarinen
Sinikka Jarinen
Assistent
Telefon:
E-post:
sinikka.jarinen [at] itk.ee
Sisekliinik
Ravi 18

59.42701, 24.75573