Ravimiuuringute läbiviimine

Ravimi kliiniline uuring on ravimite kasutamine inimesel või veterinaarravimite kasutamine loomal andmete kogumiseks ravimi toime, kõrvaltoime, imendumise, jaotumise, muutumise, väljutuse, efektiivsuse ja ohutuse koht.

Ida-Tallinna Keskhaiglas viiakse läbi peamiselt III faasi ravimiuuringuid, mille olulisus seisneb ravimi kasu ja riski suhte hindamisel.

Ravimiuuringute läbiviimist Ida-Tallinna Keskhaiglas reguleerib kord „Ravimi kliiniliste uuringute ja mittesekkuvate ohutusuuringute läbiviimise kord“.

Ravimiuuringute läbiviimiseks Ida-Tallinna Keskhaigla on vajalik ravimiuuring haiglasiseselt kooskõlastada. Palume selleks esitada teadusosakonnale elektroonselt alljärgnevad dokumendid:

1.       Eetikakomitee kooskõlastuse saamise avaldus koos patsiendi infolehega

2.       Ravimiameti loa taotlus

3.       Uuringu protokoll

ning samuti täidetud  Lisa 2. Ravimiuuringu taotlemise vorm Lisa 2 

Ravimiameti ja eetikakomitee taotlused allkirjastab Ralf Allikvee, juhatuse esimees, telefoninumber: +372 620 7000, e-posti aadress: info@itk.ee, faks: 6207002.

Eetikakomitee ja Ravimameti loa koopiad palume edastada teadusosakonda. Teadusosakond edastab sponsori esindajale haigla standardnõudmised lepingule ja eelarve aluse, milles palume kindlasti eraldi välja tuua uuringu tarbeks tehtavad uuringud/analüüsid. Lepingu läbirääkimised käivad läbi teadusosakonna. Sponsori volitatud isiku poolt allkirjastatud lepingu palume toimetada teadusosakonda. Haigla poolt allkirjastab lepingu juhatuse esimees Ralf Allikvee.

Ravimiuuringu lõppedes, kui soovitakse säilitada uuringu dokumente 15a haiglas, siis peab olema see kokkulepitud  haigla ja sponsori vahelises lepingus. Samuti ka uuringu tarbeks toodav meditsiinitehnika ning selle toomisel vormistada akt.

Ravimiuuringu visiitide ja uuringute/analüüside maksete kohta käiva informatsiooni palume edastada teadusosakonnale, kes koostab arve aluse raamatupidamisele.

Sponsori esindaja/uuringu juht teavitab ravimiuuringu lõppemisest samaaegselt eetikakomitee ja Ravimiameti teavitamisega ka teadusosakonda.

 

Kontakt

Birgit Veermäe

Sekretär

Tel 606 7602

birgit.veermae[A]itk.ee