Vaegnägijatele
Registratuur:

Abivahendid ja meditsiiniseadmed

Abivahendid

Riikliku soodustusega abivahendite saamist korraldab Sotsiaalkindlustusamet. Abivahendite soetamiseks on vaja abivahendi vajadust kirjeldavat tõendit, mille väljastab perearst, eriarst  või mõni teine pädev spetsialist (nt füsioterapeut, ämmaemand jne). Selle tõendiga saab inimene pöörduda abivahendiettevõttesse. Soodustusega abivahendeid saab soetada müüja käest, kellel on Sotsiaalkindlustusametiga sõlmitud vastava vahendi müümiseks leping.

Sotsiaalkindlustusameti iseteenindusest saab inimene näha oma abivahenditehingute ajalugu, kehtivaid limiite ning teha muid toiminguid. Abivahendite soetamist toetab riik, kuid tasuda tuleb ka omaosalus. Abivahendite loetelu kinnitatakse ministri määrusega, mille lisas on toodud kõik abivahendid ning iga toote puhul omaosaluse suurus.

Riigi soodustusega abivahendeid on õigustatud saama:

  • kuni 18 aastased lapsed;
  • täisealised kuni vanaduspensioniealised isikud, kellel on tuvastatud puude raskusaste või töövõime vähenemine;
  • vanaduspensioniealised isikud;
  • isikud, kes vajavad rinna- või silmaproteesi;
  • isikud, kellel on tuvastatud kuulmislangus alates 30 detsibellist ja vajavad kuulmisabivahendeid.

Kui soovite  abivahendi osta või üürida eritingimustel (näiteks vähendada omaosalust vms), siis selleks tuleb esitada sotsiaalkindlustusametile erimenetluse taotlus.

Täpsemalt saab abivahenditest ja nende taotlemise tingimuste kohta lugeda Sotsiaalkindlustusameti kodulehelt või abivahendite teatmikust.

Meditsiiniseadmed

Tervisekassa hüvitab ravikindlustatutele kodus iseseisvalt kasutatavaid meditsiiniseadmeid, mille abil saab ravida haigusi ja vigastusi või mille kasutamine hoiab ära haiguse süvenemise. Meditsiiniseadme vajaduse määrab raviarst.  Kui inimesel on diagnoositud haigus, mille raviks on vaja Tervisekassa meditsiiniseadmete loetelus olevat meditsiiniseadet, koostab raviarst digitaalse meditsiiniseadme kaardi. Selle  alusel saab pöörduda apteeki või meditsiiniseadme müüja poole ja osta määratud meditsiiniseadet soodustingimustel.

2022. aastast hakkas kehtima uus täiendatud meditsiiniseadmete loetelu ja jõustusid abivahendite määruse muudatused, sh hakkas kehtima uus abivahendite loetelu. Tervisekassa võttis alates jaanuarist Sotsiaalkindlustusametilt üle ortooside, tallatugede, uriini eritumist suunavate abivahendite ning uriinikogujate rahastamise. Uuest aastast saavad neid meditsiiniseadmeid välja kirjutada nii perearstid kui eriarstid digitaalse meditsiiniseadme kaardiga inimestele, kes vastavad meditsiiniseadmete loetelus sätestatud tingimustelele. Hüvitamine ei sõltu sellest, kas inimesel on puue või vähenenud töövõime.

Täpsemalt saab meditsiiniseadmetest ja nende hüvitamise tingimuste kohta lugeda Tervisekassa kodulehelt.