Vaegnägijatele
Registratuur:

Haiglaapteek

Haiglaapteek varustab haigla erinevaid osakondi ja üksusi ravimite, toitelahuste, tarvikute, sidematerjalide ja puhastusvahenditega. Meie meeskonnas on proviisorid, farmatseudid ja abilised, kelle töö eesmärgiks on tagada koostöös arstide, õdede ja teiste tervishoiuspetsialistidega patsientidele õigeaegne, efektiivne, ohutu ja kulutõhus ravi. 

ITK haigla apteegi meeskond

Haiglaapteegis valmistavad farmatseudid  ekstemporaalselt ravimeid, et tagada ravimid ja raviannused, mida ei ole võimalik hankida tööstuslikult toodetud preparaatidena. Lahustamiskeskuses valmistatakse manustamiseks ette kasvajavastaseid ja bioloogilisi ravimeid, kasutades selleks tänapäevaseid kõrgtehnoloogilisi töövahendeid ja kvaliteedi kontrolli tagavaid meetmeid. Proviisorid nõustavad arste ja õdesid ravimite kättesaadavuse, kasutamise, säilitamise, manustamiseks ettevalmistamise ning manustamise osas. Lisaks hindavad proviisorid haigla ravimikasutust ning  teevad farmakoökonoomilist analüüsi ravimite kasutamise ja kulude optimeerimise kohta. Kliiniline proviisor nõustab arste ja õdesid konkreetsete patsientide ravimite, kõrval- ja koostoimetes ning teistes ravimitega seotud küsimustes.