Vaegnägijatele
Registratuur ja info:

Kaasaegsed tingimused õppe-, teadus- ja arendustööks

Meie haiglas on igati kaasaegsed tingimused õppe-, teadus- ja arendustööks ning siin on võimalik läbida VI kursuse kliinilist praktikat ja erialatsükleid enamikus residentuuriprogrammides. Lisaks kliinilisele tööle soodustame ja isegi ootame Sinult osalemist mõnes teadus- või õppeprojektis. Usume, et see aitab kaasa nii meie tervishoiutöötajate ühtekuuluvustunde kui ka Sinu erialase identiteedi kujunemisele.

Alustame kõige tähtsamast

  • Praktika- ja residentuurikoha taotlemisel lähtu eelkõige ülikoolipoolsest korraldusest. Mõni residentuuriprogramm toetab üliõpilase personaalseid kokkuleppeid baasasutustega, mõnes residentuuriprogrammis (ning kliinilisel praktikal) koordineerib seda tegevust aga ülikool. Kui vajad planeerimisel nõu, pöördu julgelt meie poole aadressil residentuuribaas [at] itk.ee.
  • Haigla kliiniliste õppevõimaluste kohta (nt „Kas ma siin ehhot saan õppida?”) info saamiseks võid pöörduda otse ka huvipakkuva üksuse koordinaatori poole (vt allpool). Palun lisa kirja cc-reale alati ka residentuuribaas [at] itk.ee, et meie asutuse üldkoordinaatorid oskaksid paremini Sinu õppetsükliteks ette valmistuda!

  • Kui oled kindel, et Sinu residentuuriprogrammis kehtivad Sinu enda sõlmitud kokkulepped residentuuribaasiga, siis suhtle vastava kliiniku koordinaatoriga. Kontaktid leiad allpool! Palun lisa taas kirja cc-reale ka residentuuribaas [at] itk.ee!

  • Haiglas toimuvate teadus- ja õppeprojektidega saad end kurssi viia ITK teadustegevuse leheküljel.

  • Kuu aega enne õppetsükli algust võtavad arstiõppe praktikandi või arst-residendiga e-posti või telefoni teel ühendust haigla personalitöötaja ja teadusosakonna töötaja ning teavitavad teda tsükli alustamiseks vajalikest toimingutest. Nii saab õppetsükkel haiglas alata võimalikult sujuvalt ja kogu õpitud aeg kujuneda õppijale tõhusaks!

Südamekeskuse arstid ja õed töötamas.

Mida siis enne tsüklit tegema peaks?

Mida saab teha haigla?

Mida saab teha õppija?

 

Õppija on läbi mõelnud tsüklite ajastuse, kestuse, järjekorra ja eesmärgid

 

Haigla on aegsasti sõlminud õppijaga lepingud

 

Teavitab õppijat haiglas käimasolevatest projektidest

 

Õppija annab teada oma valmidusest osaleda projektides

 

Õppijal on ülevaade täiendõppega seotud võimalustest ja kohustustest

 

Õppija tutvub koolituste ja seminaride plaaniga

 

Haigla on määranud õppijale tema juhendaja

 

Õppija võtab kontakti oma juhendajaga

 

Õppija annab teada oma erisoovidest tööaja suhtes

 

Õppija osaleb infotundides

 

Õppija alustab tööd kliinikus

Arst-residendi ja VI kursuse üliõpilase tööaja kestus on 40 tundi nädalas, sealhulgas valvetöö:

  • I-III aasta residendid teevad ühes kuus kaks 12-tunnist valvet Erakorralise meditsiini keskuses ja soovi korral vastavalt õppekavale (vajadusel individuaalse praktika/residentuuri juhendaja järelevalvel).
  • IV-VI aasta residendid teevad valveid vastavalt õppekavale (vajadusel individuaalse praktika/residentuuri juhendaja järelevalvel). 

Esmakordselt ITK-s tööd alustavale tudengile ja residendile toimuvad infotunnid. Infotunnid ning kliinilise infosüsteemi kasutamise koolitus toimuvad esimestel residentuuripäevadel. Pärast seda alustadki kliinilist tööd vastavalt haigla üldkoordinaatori saadetud infole või rotatsioonikavale konkreetses kliinikus või keskuses.

Mistahes küsimuste korral palume pöörduda e-posti aadressil residentuuribaas [at] itk.ee.

Millised on õppe- ja töötingimused eri kliinikutes?

Haiglapoolseteks kontaktisikuteks on kliinikute koordinaatorid (nii kliinilise praktika kui ka residentuuri puhul).

Kliinik/ keskus

Kontaktisik

E-post

Sisekliinik

Maria Üprus

maria.uprus [at] itk.ee

Õendus-hooldusabi kliinik

Tiina Roosimägi

tiina.roosimagi [at] itk.ee

Kirurgiakliinik (v.a KNK, EMK ja AIRK)

Airi Tark

airi.tark [at] itk.ee

Naistekliinik

Lea Lang

lea.lang [at] itk.ee

Silmakliinik

Kadi Palumaa

kadi.palumaa [at] itk.ee

Radioloogiakeskus

Tiia Elvre

tiia.elvre [at] itk.ee

Kesklabor

Liisa Kuhi

liisa.kuhi [at] itk.ee

Patoloogiakeskus

Erik Tamp

erik.tamp [at] itk.ee

Taastusravikliinik

Kaupo Ole

kaupo.ole [at] itk.ee

Erakorralise meditsiini keskus (EMK)

Kristiina Mäemets

kristiina.maemets [at] itk.ee

Anestesioloogia- ja intensiivravi keskus (AIRK)

Maarja Hallik

maarja.hallik [at] itk.ee

Kõrva-nina-kurguhaiguste keskus

Erekle Dzotsenidze

erekle.dzotsenidze2 [at] itk.ee

Kui Sa siiski ei leidnud loetelust oma eriala (kliinikut), aga sooviksid teha oma arstiõppe praktikat või residentuuri Ida-Tallinna Keskhaiglas, siis võta meiega ühendust residentuuribaas [at] itk.eeclass="augustinian-highlight-link".