Vaegnägijatele
Registratuur ja info:
Registratuur ja info:

Õpetav arst ja õde

Õpetamine on kliinilise töö lahutamatu osa, ent ilmselt iga tervishoiutöötaja teab, kui keeruline on leida selleks vajalikku aega ja energiat. „Õpetava arsti ja õe” algatus on Ida-Tallinna Keskhaigla lahendus sellele probleemile.

Õpetav arst ja õde on eriarsti ja õe lisaroll, mis loob reaalse võimaluse ja toe pühenduda tal õppetöö arendamisele ja läbiviimisele meie haiglas. Näiteks tagab see õppetegevuseks kaitstud aja – et õpetamine ei peaks pidevalt konkureerima kliinilise tööga ja et kvaliteetne õpetamine saaks olla jätkusuutlik. Samuti seab õpetava arsti roll selged nõuded õpetamisalastele pädevustele, mille eesmärgiks on õppetöö kvaliteet ja spetsialisti enda pidev areng. ITK-s usume, et kvaliteetne haridus on kvaliteetse terviseabi alus!

Konkursid õpetavate arstide, õdede ja ämmaemandate kohtadele kuulutatakse välja haigla sise- ja välisinfokanalites ning vastavates erialaseltsides jooksvalt terve aasta vältel.

Õpetava arsti ja õe töö loob uusi meeskondi ja võrgustikke

Oma tegevuses moodustavad õpetavad õed ja  arstid meie haiglas ainulaadseid koostöövõrgustikke. Võrgustike aluseks on arendussuunad ehk haiglaülesed tegevussuunad, rakendamaks uusi õppemeetodeid või laiendamaks mõne õppemeetodi senist kogemust ja kasutamist ITK-s. Arendussuundadel töötavad meeskonnad, mis koosnevad eri keskuste ja kliinikute õpetavatest arstidest, õdedest ja ämmaemandatest.

Tänased arendussuunad õpetavate spetsialistide algatuses on:

  • Arstide täiendõpe
  • Simulatsioonõpe
  • Õdede täiendõpe (uus suund 2023)
  • Õppimine töökohal (uus suund 2023)
  • Juhendajate koolitamine

Fookuses on juhtimine

Õpetava spetsialisti ülesanne ja pädevus on arendussuuna (kaas)juhtimine – näiteks simulatsioonõppe kui meetodi laialdasem kasutuselevõtt haigla eri keskustes ja kliinikutes. Seetõttu on erilise tähelepanu all õpetavate spetsialistide endi toetamine ja nende väljaõpe –  et nemad saaks oma töös olla parimad. Õpetavad spetsialistid kaasavad enda töösse ka teisi haigla töötajaid ning nõustavad neid parimate praktikate ja tulemuslike õppemeetodite alal.

 

Töötajad

Tiia Elvre
Tiia Elvre
radioloog-juhtivarst, õpetav arst (residentide seminarid)
Liisa Hiob foto
Liisa Hiob
õde (kardioloogia), õpetav õde
Urmo Kiitman
Urmo Kiitam
kardioloog, õpetav arst (residentide seminarid)
Kati Korjus portree
Kati Korjus
pediaater-neonatoloog, õpetav arst (residentide seminarid)
Valeria Larina foto
Valeria Larina
intensiivraviõde (AIRK), õpetav õde
Andrus Lomp
Andrus Lomp
anestesioloog, õpetav arst (simulatsioon, arstide täiendusõpe)
Kadri Margus
Kadri Margus
pediaater-juhtivarst, õpetav arst (juhendajate koolitamine, simulatsioon)
Kadri Palo
Kadri Palo
naisearst ja õpetav arst (õpe töökohal, arstide täiendusõpe)
Natalja Petrova-Kahhetelidže
Natalja Petrova-Kahhetelidže
intensiivraviõde (neonatoloogia), õpetav õde
Airi Tark
Airi Tark
üldkirurg-juhtivarst, õpetav arst (simulatsioon, residentide seminarid)
Gabor Szirko
Gabor Szirko
mammoloog, õpetav arst (arstide täienduseõpe, juhendajate koolitus)
Anželika Suhhonenko
Anželika Suhhonenko
intensiivraviõde (AIRK), õpetav õde
Andres Šavel
Andres Šavel
ortopeed, õpetav arst (residentide seminarid)