Uurimistööd

Teadusosakonna pädevusse/ülesannete hulka kuulub ITK töötajate konsulteerimine ja koordineerimine uurimistöö planeerimisel ja läbiviimisel.

Uurimistöö on tegevus, mille eesmärgiks on produtseerida uut teadmist uuringuobjekti kohta ning mille käigus kogutakse andmeid andmeallikateks olevate isikute, objektide või süsteemide vahendusel; kogutud andmed töödeldakse kasutades kvantitatiivseid või kvalitatiivseid andmetöötlusmeetodeid; andmetöötluse tulemused interpreteeritakse kasutades varasemalt olemasolevat teadmist.

Uurimistööde, sealhulgas üliõpilastööde, läbiviimist reguleerib kord „Uurimistööde läbiviimine AS Ida-Tallinna Keskhaiglas“. Vt  uurimistööde läbiviimise kord .

.

 

Info ja kontakt:
Birgit Veermäe
sekretär
606 7602
birgit.veermae[A]itk.ee