Vaegnägijatele
Registratuur:

Enneaegsete keskus

keerulise sünnilooga ja enneaegselt sündinud vastsündinute toetuseks

 
Enneaegne beebi

Enneaegsete keskus

Üle poole Eesti väga enneaegseid lapsi sünnib Ida-Tallinna Keskhaigla sünnitusosakonnas, kuhu traditsiooniliselt suunatakse kõik erakorralised ja probleemsed sünnitajad Põhja- ja Lääne-Eestist.

ITK on oma vastsündinute 8-kohalisse intensiivravipalatisse ja ravikvaliteeti aastate jooksul palju panustanud. Vastsündinute intensiivravi arendamist oma haiglas alustasime aastal 2012, kui nägime, et väga väikeste enneaegsete laste seisund halvenes vahetu sünnijärgse transportimise tõttu. Väga väikeste vastsündinute ravi peaeesmärk on viia miinimumini lapse edaspidist tervist ja arengut mõjutav vastsündinuea haigestumine, seda eeskätt väga enneaegsele lapsele spetsiifiliste haiguste nagu BPD (krooniline kopsuhaigus), ajuvatsakestesisene verejooks (IVH), tsüstiline periventrikulaarne leukomalaatsia (aju valgeaine tsüstiline kahjustus – PVL), enneaegsete retinopaatia (enneaegsusest tingitud silmahaigus – ROP) ja nekrotiseeriv enterokoliit (põletikuline soolehaigus – NEK) osas, ning vältida tõsiste tüsistuste teket ja surma. Esimestel elutundidel ja -päevadel omab vastsündinutele rakendatud vähem agressiivne ravitaktika olulist seost laste suremuse ja vastsündinuea haigestumuse vähenemisega ning sellel on positiivne mõju laste hilisemale tervisele ja arengule.

Tulemuste paranemisele on kaasa aidanud 2010. aastal loodud meie ainus emapiimapank Eestis, mis vahendab doonorpiima vastsündinutele, kes seda vajavad. Doonorrinnapiima saavad sügavalt enneaegsed lapsed seni, kuni lapse enda ema rinnapiima kogus on piisav.

Rakendame oma haiglas maksimaalselt pehmet ja säästvat intensiivravi meil sündinud enneaegsetele lastele ja selle tulemusel on suurenenud väga väikeste vastsündinute arv, kes olid esmase haiglaravi lõpul elus ning kes haiglaravi jooksul ei põdenud enneaegse lapse arengut mõjutavaid vastsündinuea haigusi.

Enneaegselt alanud sünnitegevuse pidurdamine on lapse tervise ja ellujäämise seisukohast väga oluline. Kasutusel on kaasaegsed tõenduspõhised ravivõtted – võimalusel raseduse pikendamine ravimitega, sünnieelne glükokortikoidravi loote kopsude ettevalmistuseks, neuroprotsektsioon loote/lapse ebaküpse aju kaitseks ja põletikuvastane ravi.

enneaegne beebi

 

Vastsündinute intensiivravi 24/7

6207 549

Informatsiooni intensiivravil viibivatele vastsündinute vanematele. Kl 12.00-15.30

Emapiimapank

620 7188

Rinnapiima loovutamine
Kui Sa oled valmis heategevuslikult abistama väikesi enneaegseid ja haigeid vastsündinuid ning soovid saada rinnapiimadoonoriks võta ühendust emapiimapanga nõustajatega telefonil 620 7188 või kirjutage e-kiri aadressile emapiimapank@itk.ee

Enneaegne sünnitus

Üks tõsisemaid rasedusaegseid komplikatsioone on sünnitus enne 34. rasedusnädalat.

Enneaegseks sünnituseks nimetatakse regulaarsete emaka kokkutõmmete teket enne raseduse 37. nädalat koos samaaegsete muutustega emakakaelas (emakakael hakkab avanema). Kaasneda võib lootevee enneaegne puhkemine.

Raseduse algul on enneaegset sünnitust peaaegu võimatu ette ennustada. Riskiteguriteks on varasem enneaegne sünnitus või loote surm, ema kroonilised haigused, mitmikrasedus, loote väärareng, rasedusaegsed verejooksud, tupe või emakakaela põletikud, enneaegne lootevee puhkemine, halvad sotsiaalsed olud.

22.–28. rasedusnädalal (5.–7. raseduskuul) sündinud lapsed moodustavad kõigist elussündidest 0,4 %, nende laste sünnikaal on 500–1000 g. 29.–32. rasedusnädalal (7.–8. raseduskuul) sünnib 9,3 % kõigist lastest, sünnikaalud on vahemikus  1000–2500 g. Umbes 80 % kõigist enneaegsetest vastsündinutest  on sündinud 32.–36.rasedusnädalal. Kuni veerand enneaegsetest lastest sünnitatakse enne 37. nädalat meditsiinilistel põhjustel ehk kui ema või loote tervis on ohus.

Enneaegse lapse sünd on suur mure tema vanematele. Lapse ravi võib osutuda väga keerukaks ja pikaajaliseks, nii majanduslikult kui psühholoogiliselt kurnavaks. Enneaegsetel esineb mitmeid tõsiseid terviseprobleeme, mistõttu nad vajavad spetsiaalset jälgimist ja ravi. Võimaluse korral koondatakse ähvardava enneaegse sünnitusega emad kõrgema etapi haiglatesse (Tallinn, Tartu). Üsasisene transport on lapsele ohutum. Vastsündinute intensiivravi tulem ehk laste elulemus ja edasine elukvaliteet on parim kõrgeima tasemega ja suurima patsientide arvuga keskustes, kus on olemas nii vajalik meeskond kui ka tehniline baas ning kuhu koos patsientidega koondub ka vajalik ravikogemus.

Ema ja lapse kontakt

Lapsevanematel on võimalus oma enneaegset vastsündinut külastada igal ajahetkel. Vastsündinute intensiivravipalati õde toetab ema, õpetades teda oma last jälgima, hooldama ja sondiga toitma.

Tänu õdede oskuslikule tööle ning spetsiaalse aparatuuri olemasolule on meie haiglas võimalik jätta vaid jälgimist vajavad lapsed ema juurde palatisse. Intensiivravil viibinud lapsed viiakse ema juurde sünnitusjärgsesse palatisse niipea kui lapse ja ema seisund seda võimaldab.

Keskhaigla sünnitusmaja neonatoloogia osakond teeb koostööd Tallinna Lastehaiglaga.
 

Emapiimapank

Aastal 2010 avasime esimese rinnapiimapanga Eestis ja kogu Baltikumis, mille eesmärgiks on kindlustada doonorrinnapiimaga (DRP) sügavalt enneaegsete vastsündinute toitmisvajadused. Kõigi sügavalt enneaegsetele ja haigetele vastsündinutele on tagatud võimalus saada sünnijärgselt koheselt (hiljemalt 2. elutunnil) rinnapiima. Sügavalt enneaegsete ja haigete vastsündinute individuaalne toitmisstrateegia (individuaalne rinnapiimakoguse ja koostise määramine) on kaasaegse vastsündinute intensiivravi üks olulisemaid aspekte.

Emapiimapangas on doonori rinnapiima töötlemiseks ja käitlemiseks loodud nõuetele vastavad tingimused. Kõigepealt võtame rinnapiimast toiteväärtuse analüüsi ning seejärel pastöriseerime piima spetsiaalses pastörisaatoris.
Doonorrinnapiima saavad eelistatult sügavalt enneaegsed ning seejärel suuremad enneaegsed vastsündinud. Võimalusel saavad doonorrinnapiima ka haiged ajalised lapsed. Niipea, kui lapse oma ema rinnapiima kogus on piisav, lõpeb doonorrinnapiima andmine ning laps hakkab saama oma ema rinnapiima.

Piima loovutamine on vabatahtlik ja tasustamata. Nakkusohtude vältimiseks läbivad kõik doonorkandidaadid meie haiglas vajalikud testid (küsimustiku, veretesti).

Kui oled valmis heategevuslikult abistama väikesi enneaegseid ja haigeid vastsündinuid ning soovid saada rinnapiimadoonoriks, täida eelnevalt välja prinditud terviseankeet ning võta ühendust emapiimapanga nõustajatega telefonil 620 7188 või kirjuta e-kiri aadressile emapiimapank [at] itk.ee
Palun tutvu ka „Teadlik nõusolek rinnapiima loovutamiseks“ dokumendiga, mis tuleb enne doonoriks hakkamist allkirjastada.

Emapiimapank asub Ida-Tallinna Keskhaigla Ravi tn üksuses.
 

Emapiimapank

604

ravitud vastsündinut meie sünnitusmajas

AASTAL 2023

212

piktogramm: vastsündinu

enneaegset last

7

piktogramm arstid

lastearsti

37

piktogramm: õde

lasteõde

30

piktogramm: rinnapump

rinnapiimadoonorit