Vaegnägijatele
Registratuur ja info:

Sotsiaaltöötaja vastuvõtt

Sotsiaaltöötaja abistab onkoloogiakeskuse patsiente erinevates sotsiaalvaldkonda kuuluvates praktilistes küsimustes, nagu näiteks haiguslehega seonduv, puude raskusastme tuvastamise ja töövõime hindamise taotlemine, sotsiaalse ja tööalase rehabilitatsiooniteenuse taotlemine, patsientide edasine hooldus (kodus, raviasutuses või hooldekodus). Samuti annab sotsiaaltöötaja ülevaate riiklike, kohalike omavalitsuste ja erinevate organisatsioonide pakutavatest teenustest ja toetustest.

Sotsiaaltöötaja suunab Teid raviarst või palliatiivravi õde.