Vastuvõtuaja tühistamine

Kui sisestatud andmed ei ole korrektsed ja informatsioon on puudulik ei ole võimalik vastuvõtuaega tühistada.